Lijek prije operacije

Foto: novosti.rs

Odobrenje je zasnovano na osnovu pozitivnih rezultata studije u preoperativnoj fazi liječenja raka dojke.

Liječenje ranog karcinoma dojke, u fazi kada još nije počeo da se širi, može da poveća šanse da se spriječi napredovanje bolesti i nastajanje neizlečivog stanja. U kombinaciji sa standardnim režimom liječenja, lijek „pertuzumab“ će se već na samom početku terapije koristiti kod pacijentkinja kod kojih je dijagnostikovan HER2 pozitivan tip raka dojke.

„Pertuzumab“ je prvi lijek u liječenju ranog raka dojke u preoperativnoj fazi koji je odobren u EU na osnovu rezultata pokazanih patološki kompletnim odgovorom (pCR).

Svake godine u Evropi bude dijagnostikovano oko 100.000 žena sa HER2 pozitivnim rakom dojke, vrlo agresivnim tipom kancera koji brzo napreduje. Primjena terapije u preoperativnoj fazi vrlo je značajna, jer smanjuje veličinu tumora, što omogućava poštednu hiruršku intervenciju i poboljšava dugoročni ishod liječenja.

Upotreba lijeka „pertuzumab“ u preoperativnoj fazi liječenja raka dojke već je odobrena u SAD i 21 državi širom svijeta.

Izvor: novosti.rs

Leave a Reply