Mačak i miševi

Foto: funny.com

Miševi su se naselili u jednoj kući, a to je doznao mačak koji ih je počeo loviti.

Nakon brojnih smrti, miševi su postali oprezni pa bi bježali u rupu čim bi čuli neki zvuk.

Jednoga se dana mačak lukavo približi rupi i pravi se kao da je mrtav. J

edan se miš ohrabrio i pogledao mačka i uvidio zamku.

Vikne mu: „Tako dakle, kad bi se i u vreću pretvorio, ne bismo ti se približili.“

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply