Lisica i gavran

Foto: boxbird.co.uk

Gavran je negdje našao poveći komad sira i stojeći na grani drveta držao je čvrsto sir u kljunu.

Lisica to opazi i pošto se privukla drvetu poče da hvali gavrana:

– Ti si veoma lijepa ptica – reče ona – i imaš prekrasno perje! Niko na svijetu ne bi bio tako savršen kao ti, samo kad bi umio i da pjevaš.

Gavranu se nije svidjelo da pored tolike svoje ljepote ima i neki nedostatak. Da bi uvjerio lisicu da ume i da pjeva, on otvori kljun i zagrakta.

Sir mu ispade iz kljuna, lisica zgrabi plen i pobježe.

– E moj gavrane – mislila je ona – imaš ti i sjaja i glasa, ali nemaš pameti.

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply