Mama

Imena joj se više niko i ne sjeća. Ostala je za sve koji je pamte – Mama. Ne kratko ko što dijete zove majku,...

Opcija

Taman Titovina zavladala. Završio se rat, opravlja se što se može opraviti, a što ne može po - kratkom postupku. I zavadi se Tito sa Staljinom....

Radio

Kad se postaje muškarac svuda je neki ritual, poseban običaj. Tice mu ga znale ko je to, kad i zašto smišljao. U Bijelom Polju je...

Padeži

Bijaše Šućko napredno dijete. Krupnih očiju. Rumenih, jedrih obraza. Mogo je komotno da radi ko rent – a – nakonjče. To je onaj običaj kad mlada stigne sa...

Marko

Ulazak u biblioteku bjelopoljske gimnazije bio je privilegija. Nisu tu profesori bili bitni. Ni direktor škole. Ni komitet. Ni omladinska organizacija Saveza komunista. U starom...

Ikono-pisac

Niđe ne treba ići dalje od familije ili komšiluka. Svako čudo što je moglo čeljade da snađe nekoga je od naših pogodilo. U vr mozga. Među...

NATO

Pominjo sam ja, poslednje nekolike godine, kad god me zaboli u ožičicu, mog strica Dragutina. Domaćina. Inovatora. Vodeničara. Predsjednika Mirovnog vijeća u dvades sela i narodnog...

More

Dobra i čestita je bila Đuka Ristić. Čoek-žena. Ostade uz Drugi rat udovica. Dvadesitri godine i troje đece. A u Uskoke. Okle nema dalje. Đe se svijet završava. Prvi...

Boš

Bijaše to, ako mi pamet nije išćurela, neđe iljaduosamstoosamdesetčetvrte, pete... Moj zvanični pobratim, Dino Burdžović, javlja se, poslednji je čas geografije, da opravi jedinicu da...

Voz

Nije bio, kod nas, u Bijelom Polju, tada još proš’o voz. Imali smo te, sedamdeset prve - druge, samo magistralu. Od Beograda do mora, ili...