Petar II Petrović Njegoš (7) – Mislio da je Njegoš nepismen

Ne zna se koliko je izdanja na srpskom jeziku do sada doživio „Gorski vijenac“, ali je izvjesno da se za minulih 166 godina u...

Petar II Petrović Njegoš (6) – Mrtva je vjera bez dobrih djela

 „Čovječanstvo ne može biti spokojno i srećno dokle je podijeljeno u države koje imaju za glavni cilj: sebe, vjeru, narodnost i dinastiju...“ Tražeći lijeka od...

Petar II Petrović Njegoš (5) – Crnogorci ga nisu razumjeli

„Čudili su mu se što se toliko bavi knjigom, da zaboravlja na jelo i da do dubokom u noć uz lojanu svijeću ili luč...

Petar II Petrović Njegoš (4) – Knez u vladičanskoj odori

On je za glavu bio viši od lijepih ljudi svoje domovine - piše Frančesko dal Ongaro – što je vrlo važna osobina za sticanje...

Petar II Petrović Njegoš (3) – Rob petrogradske ćudi

Kad je pod uticajem intriga sa Cetinja ruski car Nikolaj Prvi odbio da primi Njegoša početkom 1837, on mu je poručio: naspram Istoka postoji...

Petar II Petrović Njegoš (2) – Crnogorski Ahiles i Orfej

Tijelo starog vladike još se nije bilo ni ohladilo, a guvernadur Vukola Radonjić se energično usprotivio njegovoj potonjoj volji da ga na prestolu zamijeni...

Petar II Petrović Njegoš (1) – Samoća je tamnica

Određujući svog sinovca Rada za naslednika, Petar Prvi Petrović Njegoš je dobro znao kakvo mu breme tovari, „kako mu malo daje za ono što...