Durmitorske legende (2) – Jabučilo

Crno jezero je sa tri strane opasano durmitorskim vrhovima i gustom četinarskom šumom. Priča se da su se u njemu nekada dešavala čuda. Bivalo je...

Durmitorske legende (3) – Vražje jezero

U stara vremena, vele, da je VRAŽJE JEZERO u Šarancima pod Durmitorom, bilo opasano velikom šumom. Kad izgore šuma, sve životinje pobjegoše, a vrag...

Durmitorske legende (4) – Erceg Šćepan, Vilino groblje i Ljubišnja

  Podigne se jednog dana Erceg Šćepan sa svojom svitom i ordijom te ode pravo u zemlju Latinsku, da od Latina zaprosi đevojku za svoga...

Durmitorske legende (5) – Smrt Smail-age Čengića – Simuna Tomić, njen dar i uzdarje

Smail-aga Čengić je bio muselim gatački, pivski i drobnjački, poturčenjak iz jedne od najstarijih hercegovačkih porodica. U bici na Grahovcu (1836), predvodeći tursku konjicu, opkoli...

Durmitorske legende (6) – Marko Kraljević u ujčevini – toponimi na Durmitoru

Poznata je priča o Vražjem jezeru i krilatom konju, koju i Vuk Karadžić kazuje uz pjesmu „Ženidba kralja Vukašina". Ali tu je i druga...

Durmitorske legende (7) – Šaranski toponimi

Reljino brdo Reljino Brdo se nalazi u Brajkovači, u Šarancima i obraslo je šumom i zelenilom. Relja je bio poznat po snazi i junaštvu. Priča kazuje kako...

Durmitorske legende (8) – Neobična djevica

Kad čovjek prođe pored Ribljeg jezera na Jezerima, ugledaće pored puta velike oklesane kamene gromade. To su dva bogumilska groblja, a neko kaže grčka...