Zašto ljudi viču kad su ljuti, a šapuću kada su zaljubljeni


Foto: industrialbrand.com

Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu životnu lekciju. Upitao ih je: – “Zašto ljudi viču kad su ljuti?”

Učenici su razmišljali neko vrijeme, dok jedan ne odgovori: – “Zato što izgube strpljenje – to je razlog”.

“Ali, zašto bi vikao ako je osoba pokraj tebe?” – upita učitelj.- “Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?”

Učenici su još neko vrijeme davali odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja.

Na kraju je objasnio: – “Kada su dvije osobe u svađi, njihova se srca jako udalje… Zato moraju vikati jedno na drugo, kako bi njihov krik premostio udaljenost i kako bi se mogli čuti. Što su ljudi ljući, glasnije moraju vikati jer je udaljenost među njima sve veća.

Zatim je učitelj pitao: – “Što se dogodi kada se dvije osobe zaljube?
Ne viču jedan na drugoga, već govore tiho i nježno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala.

A šta se dogodi kada se još više zaljube? Ne govore. Samo šapuću i još se više zbližuju u svojoj ljubavi… Konačno, ne trebaju više ni šapat. Samo se gledaju i to je sve. Takve su dvije osobe koje se vole.”

Onda je rekao: – “Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte riječi koje bi vas mogle još više udaljiti jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika i nikad više neće biti puta nazad.”

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply