Zanimljivosti o Crnoj Gori (19)

Foto: img2.cdm.me

Zatvor bez vrata

Na najstarijem cetinjskom zatvoru – Guvernadurici, pećini kod Cetinjskog manastira, nije bilo vrata. Zatvorenik je mogao da izađe kad god hoće, ali bez oružja. Zato se na to niko nije usuđivao, jer bi mu se smijali kada bi ga vidjeli nenaoružanog. Zatvaranje se zapravo i svodilo na oduzimanje oružja koje je nakon isteka kazne zatvoreniku vraćao perjanik. Zatvorenike je hranila rodbina.

Foto: najvesti.com

Robijaši na jednoj fotografiji

Svi Crnogorci zatvorenici na Cetinju krajem XIX vijeka stali su na jednu fotografiju. Zatvorenike je fotografisao francuski putopisac P. Boron. Boron je u svojoj knjizi, izdatoj u Parizu 1888. godine, zapisao da se tako nešto ne može naći više nigdje na svijetu.

Foto: vesti-online.com

Prva maska Mahmut paše

Maska Mahmut paše Bušatlije, prva gipsana maska na Balkanu, čuva se u Državnom muzeju na Cetinju.

Foto: termoplin.rs

Duvan za Gran pri

Duvanom je u Crnoj Gori prije Prvog svjetskog rata bilo zasijano 1125 od ukupno 1163 rala zemlje. Crnogorski duvan je na međunarodnoj izložbi u Liježu 1908. godine nagrađen Gran prijem.

Foto: podgorica.me

Prvi popis 1910. godine

Prvi zvanični popis stanovništva u Crnoj Gori urađen je 1910. godine. Tada je Crna Gora imala 222.015 stanovnika. Podgorica je bila najveći grad sa 9.895 stanovnika, a zatim Cetinje sa 5.895 stanovnika.

Izvor: monitor.co.me

 

 

Leave a Reply