Negdje u ćošku slike

Foto: telegraph.co.uk

U jednom starom hramu nalazila se slika sljedeće sadržine: sveštenik se drugima obraćao sa: “Ja vas svemu učim.”

Pored njega se nalazio kralj kraj koga su bile zapisane riječi: “Ja vladam nad svima vama.”

Pored kralja stajao je vojskovođa, govoreći: “Ja vas sve štitim.”

Pored vojskovođe je stajao seljak koji je pokazivao svoje nažuljale ruke, govoreći: “Ja vas sve hranim.”

Na kraju, negdje u ćošku slike, jedan đavolak se smješkao, govoreći: “Svi ćete meni pripasti ukoliko ne budete valjano izvršavali svoje obaveze.”

Izvor: mudremisli.com

Leave a Reply