Na kasi

Foto: ipadenclosures.com

Jedna baka bila je na kasi velike samousluge na redu da plati. Iza nje u redu stojala je jedna mlađa žena sa nestašnim sinom od 9-10 godina.

Sin je stalno gurao majčina kolica koja su već nekoliko puta udarila baku po nogama.

Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati.

Pošto je mali nastavio da je udara, baka se okrenu njegovoj majci i reče:

“Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?”

Mlada gospođa odgovori: “Ne. Moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi šta god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija.”

U redu iza mlade žene sa djetetom stajao je jedan momak od nekih 20-ak godina, koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu.

Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladnokrvno odgovari:

“Znate gospođo, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo vidite rezultat!”

Starica se veselo okrenu blagajnici i reče:

“Molim vas stavite ovu teglu džema na moj račun.”

Izvor: mudremisli.com

Leave a Reply