Kralj

Foto: joesgeekfest.files.wordpress.com

Bio jednom jedan kralj koji je imao jedno oko i jednu nogu.

Jednog dana zatražio je da ga naslika neki od velikih slikara u kraljevstvu. Bilo koji. Međutim niko se nije usudio da to uradi, jer bi tako morao naslikati kralja bez jednog oka i bez jedne noge. Tako da su svi redom odbijali kraljevu želju.

Ali konačno, jedan slikar je ipak pristao da naslika kralja.

Bila je to izuzetna slika koje je iznenadila sve na dvoru.

Slikar je, naime, naslikao kralja u lovu kako PUŠKOM NIŠANI U JELENA. Ciljao je sa jednim okom zatvorenim i klečao sa jednom nogom ‘savijenom’!

Izvor: mudremisli.com

Leave a Reply