Domu zdravlja u Mojkovcu kroz realizaciju projekta CARES 2 obezbijeđen novi ultrazvučni aparat vrijedan 26.100.00€

Ultrazvučni aparat vrijedan 26.100 €

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore sprovodi projekat CARES 2 Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja“ u saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama kao korisnicima projekta.
Projekat CARES 2 se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova[1] i obuhvata opštine Mojkovac, Kolašin, Petnjica, Berane, Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Podgorica, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.
Projekat CARES 2, ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva. Projekat finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo javne uprave a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore.
Kroz pomenuti projekat, između ostalog nastavljena je tradicionalno dobra saradnja FORS Montenegra sa Domom zdravlja Mojkovac i to prije svega kroz nabavku novog ultrazvučnog aparata u vrijednosti od 26.107,07€ kao i obezbjeđenjem obuke za njegovu najefikasniju upotrebu.
Medicinske sestre na obuci za organizovanje škola za trudnice

Glavne aktivnosti pored nabavke opreme za javne zdravstvene ustanove i obuke medicinskog osoblja o njenom korišćenju obuhvataju i obuke o temama vezanim za prevenciju, dijagnozu i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, organizovanje škole za trudnice uz prethodnu obuku medicinskih sestara za ovu vrstu podrške gdje su iz Mojkovca učestvovale medicinske sestre Vesna Anđelić i Ranka Tomović, kampanju preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, informativnu kampanju o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja uključujući medijske aktivnosti i publikacije o značaju preventivnih pregleda, organizovanje kampova i radionica za mlade u okviru kojih su učestvovale i učenice Srednje mješovite škole „Vuksan Đukić“ iz Mojkovca, predavanja za žene o reproduktivnom zdravlju koja je u Mojkovcu održala specijalista ginekologije dr Maja Vujisić, prekogranične okrugle stolove i dr.
Doktorka na obuci za upotrebu ultrazvučnog aparata

Iz FORS Montenegro podsjećaju na izuzetnu važnost redovnih preventivnih pregleda jer su karcinom dojke i karcinom grlića materice po
bolesti koje napreduju duži niz godina i ukoliko se makar dvogodišnje vrše preventivni pregledi osiguraćete uspješnije liječenje ukoliko do bolesti uopšte dođe pa čak biti i u mogućnosti da spriječite pojavu karcinoma grlića materice. Pomisao „nemam simptoma“ nije razlog za odlaganje i izbjegavanje preventivnih pregleda iako jeste ohrabrujuća vijest jer u slučaju da su u organizmu počeli procesi u pravcu razvoja ovih karcinoma, postoje odlične šanse za potpuno izlječenje. Stoga završavaju izjavu našem portalu – ključnom porukom :
Bolest ne bira religiju, godine, porijeklo ni obrazovanje.
Rano otkrivanje jeste ključ zaštite!

Leave a Reply