Div iz Atakame- jedna od najvećih misterija

Foto: walkopedia.net

U Čileu se nalazi pustinja Atakama, najsuvlje mjesto na cijeloj planeti. Koliko je poznato u Atakami nije padala kiša više od 400 godina. U ovom sušnom predjelu uslovi za život su izuzetno nepovoljni i gotovo nemogući. I pored ove surove klime baš na ovom mestu nalazi se jedno od najznačajnijih kulturnih svjedočanstava ljudske istorije, Div iz Atakame samo je jedan od 16.000 geoglifa koji šaraju pustinjski pejzaž. Ovaj veliki crtež u zemlji daje okolnom pejzažu mističan izgled, a može se vidjeti samo sa određene visine.

Foto: thelivingmoon.com

Otkuda to da se Div iz Atakame, koji je sa svojih 120 metara visine najveća predstava čovečije figure, nalazi baš ovdje na ovom negostoljubivom i okrutnom mjestu? Takođe je i pitanje kako je bilo moguće postići odgovarajuće srazmere figure kada njeni tvorci nisu mogli da se odmaknu dovoljno kako bi imali pregled cjeline. I kakvu svrhu je moglo imati umjetničko djelo tako kolosalnih dimenzija.

Foto: turner.com

Pretpostavka je da su možda geoglifi iz Atakame bili zamišljeni tako da ih vidi neki duh zaštitnik sa nebesa. Šta je stvarno značenje i zbog čega je uložen ogroman trud i rad ostaće vječita misterija.

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply