U carstvu leda – Milan Radović

Foto: Milan Radović Sam, sa svojim mislima, snovima, željama... Daleko od svih a najbliži sebi. Niz uže kao nit života. U lavirintu ledničkih...

Na kasi

Ljubavna pisma

Sedam prutova

Žedna vrana

Radmila – Sanda Ivanović

Foto: weedactivist.com Udadoše Radmilu te jeseni. Odvedoše je kao uplašenu srnu, razrogačenih crnih očiju koje od iznenađenja i straha izgledaše kao dva bezdana. Još...

Dječak i ograda