Naslovna Feljton NEOBIČNO KRŠTENJE NA CETINJU

NEOBIČNO KRŠTENJE NA CETINJU

Neobično krštenje na Cetinju (3): Poveo vojsku na brata

Čim se poturčio i sultan ga postavio za upravitelja Skadarskog sandžakata, Skender-beg je zaumio da osvoji Crnu Goru i preotme vlast bratu Đurađu Đurađa Crnojevića...

Neobično krštenje na Cetinju (4): Silan junak da je čovjek takvi

Poslednju poharu Cetinja i Cetinjskog manastira počinio je Mahmut – paša Bušatlija, silnik i goropadnik kojem ni sultan nije mogao doći glave Te 1697. godine...

Tragom neobičnog krštenja na Cetinju (5): Nije čekao ni da mu rana zacijeli

Petar Prvi je molio Mahmut-pašu da se okani Crne Gore i ne vojšti na sirotinju ali mu i poručio da će se od njegove...

Tragom neobičnog krštenja (6): Vezirova glava uz svečev ćivot

Kad je shvatio da ne može pobjeći goniocima, paša je počeo da vadi iz džepa dukate i baca ih po putu iza sebe, nadajući...

Neobično krštenje na Cetinju (7): Samo veliki duh može donositi velike odluke

Mahmut Bušatlija: „Najveća tragedija za bosanske muslimane je to što je formirana posebna muslimanska nacija i što su oni na taj način udaljeni od...