Naslovna Feljton Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (3) – Krvlju se rane...

Čim je glas o tragediji stigao u Gornju Moraču, Božo Peković je odmah kazao da je on opalio taj nesrećonosni metak i krenuo na...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (4) – Došli su sa...

Kad su ugledali kuću Toma Simićevića i ogromnu masu svijeta pred njom, Pekovići i njihovi prijatelji su kao po komandi kleknuli na koljena i...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (5) – Knjaz joj je...

Iz zanijemjele mase pred kućom Simićevića odjednom se izdvojila Đurđa, uzela kolijevke i kazala: „Dobro došli! Neka vam je prosta krv moga Miluna i...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (6) – Od Đurđe je...

U ovoj tragičnoj i na svoj način epski uzvišenoj priči, koja je odavno poprimila karakter legende, najsjetniju stranicu svakako predstavlja sudbina nesretnog Boža Pekovića -...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (7) – Tragedija Boža Pekovića

U jednom momentu je izgledalo da se na njegovom kućnom pragu sreća rasprtila, a onda su naišli ratovi i nesreće i sve pobrkali i...