Naslovna Feljton Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (5) – Knjaz joj je...

Iz zanijemjele mase pred kućom Simićevića odjednom se izdvojila Đurđa, uzela kolijevke i kazala: „Dobro došli! Neka vam je prosta krv moga Miluna i...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (4) – Došli su sa...

Kad su ugledali kuću Toma Simićevića i ogromnu masu svijeta pred njom, Pekovići i njihovi prijatelji su kao po komandi kleknuli na koljena i...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (3) – Krvlju se rane...

Čim je glas o tragediji stigao u Gornju Moraču, Božo Peković je odmah kazao da je on opalio taj nesrećonosni metak i krenuo na...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (2) – Opalio je samo...

Ojađena majka je u trenu ugledala crveni, krvavi cvijet na glavi sinčića kojeg je držala u naručju, a onda ga prekrila strukom i nepaženo...

Krvava svadba u Šarancima: junaštvo i čojstvo Đurđe Simićević (1) – Počelo je velikim...

Simićevići su se trudili da novostečene prijatelje Žugiće i njihove svatove dočekaju i isprate kako dolikuje i jednoj i drugoj kući i bratstvu, a...