Abazović premijer: Skupština izabrala 43. Vladu Crne Gore

foto: gov.me
Vlada će imati 18 ministarstava, četiri potpredsjednika/ce koji su ujedno i resorni ministri odnosno ministarke i dva ministra bez portfelja. Abazović je položio zakletvu.
Predsjednica Skupštine Danijela Đurović rekla je da će se o nastavku sjednice poslanici dogovoriti na kolegijumu.
Abazović je istakao da će nova vlada počivati na dva glavna stuba – vladavini prava i ekonomskom razvoju koji nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih.
Dodao je da svi članovi Vlade dužni da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti.
“Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali“, kazao je on. 
Abazović je naveo normativne i političke prioritete nove izvršne vlasti.
On je kazao da je cilj Vlade da što prije zaživi vladavina prava, koja podrazumijeva izbor Sudskog savjeta i ostalih aktera, a za šta je, kako je kazao, neophodan širi društveni koncenzus.
„Bezbjednost građana i građanki njavažnija je u svakoj državi, zato će nam u fokusu biće borba protiv organizovanog kriminala i sa njima povezanih grupa koje djeluju na teritoriji Crne Gore. Crna Gora je nedavno dobila dokument SOCTA koji je definisao ko su neprijatelji naše zemlje iz sfere organizovanog kriminala“, naveo je Abazović. 
Za ovu vladu, prema njegovim riječima,  nastavak auto puta Bar – Boljare, „uz pronalaženje povoljnih načina finansiranja je od velikog znacaja za cjelokupan ekonomski razvoj“.
„Neophodno je od kraja ispitati sve eventualne probleme i sumnje koje su pratile ovaj infrastrukrturni prokjekat“, rekao je Abazović i poručio da će ekonomsku politiku 43. Vlade determinisati dobra razmjena misljenja o predloženim mjerama sa poslovnom zajednicom, sindikatima i NVO sektorom, pojedincima i svim zainteresoivanim akterima crnogorskog društva.
Vlada će, prema njegovim riječima  uraditi sve da turistička sezona traje duže, „da turisti i njihova potrošnja budu povećani, kroz repozicioniranje turističkog proizvoda Crne Gore kako bismo postali destinacija održivog turizma“, rekao je Abazović, i dodao da Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj vjerskog turizma.
„Vlada će inicirati formiranje kancelarije za međunarodnu promociju Crne Gore, čija će uloga biti predstavljanje Crne Gore u inostranstvu, uz korišćenje različitih komunikacionih alata. Zadatak ove kancelarije biće i organizovanje učešća CG u međunarodnim manifestacijama, popu EXPO, gdje će se promovisati naša zemlja“. 
On je u predstavljanju ekspozea govorio i o položaju mladih, koji su, kako je rekao  naš najveći kapital. „Ali zbog lošeg odnosa preko 70 odsto mladih ljudi želi da napusti našu zemlju. Vlada će izraditi novu Strategiju za mlade za period od 2022 – 2026, izmijeniti Zakon o mladima u cilju efikasnijeg normativnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje omladinskih politika“.
„Ovo je država velikih mogućnosti, koje neće biti iskorišćene sve dok ne naučimo da njegujemo kulturu kompromisa. Zato ću voditi aktivan dijalog sa svim društvenim akterima u cilju poboljšanja atmosfere u društvu. Samo smanjenje polarizacije i pomirenje vode ka napretku. Ne pristajem na dvije podijeljene Crne Gore i svi se moramo boriti za jednu, jedinu građansku državu bez razlike i uz poštovanje svih različitosti „, kazao je on i dodao da je eliminisanje korupcije, najvažniji  zadatak koji je pred ovom generacijom lidera.
izvor:tvcg

Leave a Reply