Žedna vrana

Foto: index.hr

Jednog dana, u vrijeme najveće ljetnje žege, kada svi izvori i potoci bjehu presušili, vrana se dade u potragu za vodom.

Tragala je čitav bogovjetni dan, ali vode nigdje.

Pred veče, već sasvim posustala od uzaludnog traganja, najzad opazi pred kućom krčag sa vodom. Sjuri su u njega i zari kljun u krčag.

Međutim, ne napi se vode pošto nije mogla da dosegne.

Vrana pokuša da prevrne krčag ali je za nju bio suviše težak.

Umorna i posustala, vrana se spusti pored krčaga da se malo odmori, neprekidno razmišljajući šta joj valja činiti.

Uto spazi gomilu šljunka pored same kuće i doseti se: uzimala je kljunom jedan po jedan kamenčić i spustala ga u krčag. Voda u posudi postepeno se podizala i tako najzad žedna vrana utoli žeđ.

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply