Zanimljivosti o Crnoj Gori (26)

Prvi štampar – Makarije

Makarije (15. – 16. vijek), jeromonah, prvi je crnogorski štampar. Knjige koje je štampao u štampariji Crnojevića: OKTOIH PRVOGLASNIK (1494), OKTOIH PETOGLASNIK (1494), PSALTIR S POSLJEDOVANJEM (1494), MOLITVENIK (TREBNIK) (1495) i ČETVOROJEVANĐELJE (1495 i 1496), najljepše su opremljene knjige na ovim prostorima.
Olovna slova obodske štamparije, pretopljena su u puščana zrna za vrijeme borbe za oslobođenje Crne Gore.

Prvi štampar – vojvoda

Božidar Vuković (Podgorica oko 1466 – Venecija oko 1540) štampar, nastavljač je tradicije Crnojevića štamparije, prvi je štampar vojvoda. Osnivač je čuvene ćirilične štamparije u Mlecima, gdje je dobio vojvodstvo.

Prvi pisani zakon – Stega

Stega (zakletva) je prvi pisani Zakon Crne Gore.
Donešen je u vrijeme Petra Prvog Petrovića, 1796. godine, odmah posle bitke na Martinićima, a usvojio ga je Opštecrnogorski zbor na Cetinju.
Stega ima svega 6 članova, ima samo moralne sankcije, čime se apeluje na savjest svakog Crnogorca.
Stega je proklamovala teritorijalno i političko jedinstvo, a učešće svakog građanina u odbrani države postala je moralna i zakonska obaveza.

Izvor: Kujo Novović, facebook.com

Leave a Reply