Zanimljivosti o Crnoj Gori (25)

Foto: vesti-online.com

Poštonoša i crkvenjak

Temelje pošti u Crnoj Gori postavio je Petar II Petrović Njegoš. On je odredio i prvu platu poštaru Špiru Martinoviću, koji je bio poštonoša i crkvenjak Petru I.

Foto: upload.wikimedia.org

Knjaz Nikola na prvim markama

Prve crnogorske marke pojavile su se 1. maja 1874. godine. Na njima je bio lik knjaza Nikole. Tada je, na Cetinju, prvi put u Crnoj Gori upotrijebljen i poštanski vodeni žig.

Foto: cetinje-mojgrad.org

Telefon prvo u knjaževom dvoru

Prvi telefonski aparati u Crnoj Gori nabavljeni su 1879. godine za potrebe knjaževog dvora na Cetinju, a instalirani su 1895. godine.

Foto: cetinje-mojgrad.org

Prva poštanska kola – konjska

Prevoz poštanskih pošiljki konjskim kolima otpočeo je 1. jula 1895. godine na relaciji Cetinje – Kotor.

Foto: montenegrina.net

Vaso otvorio “radnju sa markama”

Prvu filatelističku „radnju sa markama u Crnoj Gori“ otvorio je 1929. godine Vaso Radovanović, a filatelijom je počeo da se bavi 1896. godine.

Izvor: monitor.co.me

Leave a Reply