Zanimljivosti – Bosna i Hercegovina (4)

Foto: panoramio.com

Jablanica
Na Jablanici su u Drugom svjetskom ratu Tito i partizani, noseći 4000 ranjenika, dobili neizvjesnu Bitku na Neretvi. Porušeni most preko Neretve, kojim su partizani zavarali Njemce i danas visi sa litice, podsjećajući na jednu od najvećih partizanskih pobjeda. Na vrhu planine Prenj (2155 metara) se nalazi spomenik posvećen Titu i hrabrim partizanima – ljudima i ženama koji su uspjeli 1943. godine da se pod najtežim ratnim uslovima popnu i pređu preko ove surove, ali prelijepe planine. U Ratnom Muzeju, tik uz most, izložene su fotografije koje pripovijedaju o ovom čuvenom ratnom istorijskom događaju. Stari njemački bunker na istočnoj strani rijeke je danas pretvoren u restoran i kafanu.

Foto: flickr.com

Gazi Husref-begova džamija
Gazi Husref-begovu džamiju je 1530. godine izgradio bosanski Gazi Husrefbeg, najveći dobročinitelj Sarajeva, osmanski vojskovođa i namjesnik Bosne koji je svoj život posvetio Sarajevu – gradu kojem je na trajno korištenje podario svu svoju imovinu. Istovremeno su nastali i dvorišni zidovi sa kapijama, kao i šadrvan, na čijem je mestu podignut današnji 1892. godine. Pored toga, današnju cjelinu Gazi-Husref Begove džamije sačinjavaju i dva mauzoleja u obliku oktogona, zgrada mekteba, vruća slavina, te zgrada muvekithane.

Foto: paddy-travel.info

Mogorjelo
Mogorjelo je najpoznatije arheološko nalazište u Hercegovini sa ostacima rimske „ville rustica“, okružene raskošnom mediteranskom vegetacijom. U Mogorjelu se nalaze ostaci utvrđene vile suburbane sa početka 4. vijeka, iako je već i u 1. vijeku nove ere ovdje postojalo poljoprivredno imanje sa zgradama za stanovanje, skladištima i mašinama za preradu poljoprivrednih proizvoda. Spomenik kulture Mogorjelo predstavlja jednu od najljepših građevina kasnoantičke arhitekture u Bosni i Hercegovini. Arheološko nalazište Mogorjelo je bilo sjedište rimskog garnizona, jedne od strateški najznačajnijih lokacija Balkana. U prvoj polovini 1. vijeka je ovde sagrađena utvrđena farma. Farma je uništena u 3. vijeku. Sto godina kasnije je na istom mjestu u Mogorjelu sagrađena čvrsta seoska kuća sa prekrasnim tremom. Mogorjelo je snabdijevalo rimski grad Naronu. Područje Mogorjela, okruženo parkom i farmom konja, je pod zaštitom države kao spomenik kulture.

Foto: wikimedia.org

Trebišnjica
Reka Trebišnjica, najveća rijeka ponornica na Balkanu i jedna od najvećih ponornica na svijetu, dugačka je 98 km, sa podzemnim tokovima 187 km. Plahovitu rijeku Trebišnjicu čini složen sistem površinskih i podzemnih tokova u Hercegovini. Rijeka Trebišnjica i grad Trebinje su oduvijek poznati po velikom broju vodenica. Mada vodenice na Trebišnjici danas ne rade, one su ostale simbol nedavne prošlosti Hercegovine, kada je sve bilo prilagođeno prirodi. Jezero Bileća na rijeci Trebišnjici u blizini Bileće je najveća akumulacija na Balkanu. Jedna od izuzetnih turističkih znamenitosti Trebinja je obližnja pećina Vjetrenica, spomenik prirode koji se nalazi u zapadnom dijelu Popovog Polja.

Foto: wikimedia.org

Bašćaršija
Riječ „Baš-čaršija“ bukvalno znači glavna čaršija i označava prostor oko trga na kome se nalazi sebilj, kasnije proširen na stari trgovački centar Sarajeva. Baščaršija je nastala sredinom 15. vijeka, kao privredni dio novoosnovanog naselja, izgrađenog u orijentalnom stilu, čiji urbani kostur čine objekti podignuti sredstvima Isa-begova Isakovića. Baščaršija je građena po ugledu na arapski suk. Baščaršija ima suvenirnice, javne fontane i česme, kao i živopisni bazar, u kome se prodaju tradicionalni predmeti od metala, nakit i keramika. Ulice Baščarsije još uvijek nose nazive posvećene zanatima, koji su cvjetali tokom njenog vrhunca. Svaka ulica Baščaršije je posvećena pojedinom zanatu, kojim se predmeti izrađuju na autentičan način, dok su neki predmeti podređeni savremenim potrebama i željama. Na Baščaršiji se nalazi Svrzina Kuca, sagrađena u 18. vijeku, koja predstavlja jedan od najautentičnijih primjera načina života tokom otomanskog perioda u Sarajevu. 

Izvor: panacomp.net

Leave a Reply