Za nesreću u Budvi krivi i maloljetni skiper i vozač barke

Foto: cdm.me

Pored skipera jahte “Sea Ray Sundancer 395 sedamnaestogodišnjeg M. S. iz Beograda, pomorskoj nesreći u kojoj je 11. jula stradala Maja Šljivančanin doprinio je i Vladimir Stanišić, koji je upravljao barkom budvanskih tablica, a na kojoj se nalazila njegova vjerenica, piše Pobjeda.

“Pomorska nesreća u kojoj je 11. jula stradala jedna osoba dogodila se zbog nepridržavanja međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru oba učesnika pomorske nesreće”, navodi se u nalazu koji je potpisao vještak pomorsko saobraćajne struke Aleksandar Božović.

Podsjećamo, M. S. će se 26. avgusta naći na optuženičkoj klupi Osnovnog suda u Kotoru zbog sumnje daje na otvorenom mom između Školjića i Mogren plaže gliserom izazvao nesreću u kojoj je nastradala službenica crnogorske policije, dok je njen vjerenik Vladimir Stanišić prošao sa povredama.

Maloljetni M. S. je, kako se navodi u nalazu, prouzrokovao pomorsku nesreću jer se nije pridržavao međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru kao i člana 10 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Prema članu 10 Zakona, lice koje upravlja plovnim objektom prilikom plovidbe, manevrisanja, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja u luci i na sidrištu dužno je da postupa na način kojim se ne ugrožavaju ljudski životi i ne nanosi šteta svom i drugim plovnim objektima, obali, napravama, uređajima i postrojenjima.

Sedamnaestogodišnjak je prekršio i pravilo 6 kojim se nalaže da se svaki brod mora kretati sigurnosnom brzinom u cilju preduzimanja pravilne i djelotvorne radnje koja bi spriječila sudar.

“Plovilo “Sea Ray Sundancer 395 kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak se neposredno prije udara kretalo brzinom od 17,3 čvora što svakako nije sigurnosna brzina”, navodi se u nalazu.

Vještak Božović pojašnjava da sigurnosna brzina nije propisana, ali je istakao da ona mora biti prilagođena prilikama u kojima brod plovi tako “da bi se mogao preduzeti prikladan i uspješan manevar radi izbjegavanja sudara i da bi se brod mogao u slučaju nesreće zaustaviti unutar odgovarajuće udaljenosti.

M. S. je prekršio i pravilo 5 koje nalaže da vozač plovila mora uvijek savjesno izviđati posmatranjem i slušanjem a radi potpune procjene situacije i rizika sudara.

“M.S. je kao upravitelj plovila “Sea Ray Sundancer 395 trebao izviđati područje plovidbe kako bi preduzeo prikladan manevar skretanja u desno ili zaustaviti plovni objekat kojim je upravljao a vodeći računa o sigurnoj brzini kako bi izbjegao sudar”, navodi se u nalazu.

Plovni objekat “Sea Ray Sundancer 395 nije imao ovjerenu “Crew listu u vrijeme nesreće.

U nalazu se navodi da je upravitelj čamca BD 230 Vladimir Stanišić doprinio pomorskoj nesreći jer se nije pridržavao međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru.

Vještak Božović je precizirao da je Stanišić prekršio pravilo 5 koje obavezuje upravitelja plovila na savjesno izviđanje
okoline u kojoj plovi radi izbjegavanja moguće nesreće.

Stanišić se nije pridržavao ni pravila 15 koje nalaže da kada se kursevi dvaju brodova na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, ukloniće se sa puta onaj brod koji vidi drugi na svojoj desnoj strani a pri tom ne smije presijecati kurs ispred pramca tog broda.

Analiza oštećenja na barci BD-213 u koju je udarila jahta kao i snimci VTMIS pokazali su da Vladimir Stanišić nije osmatrao područje plovidbe i nije preduzeo radnju zaustavljanja ili skretanja u desno kada mu nailazi objekat sa njegove desne strane. Gliser i barka kretali su se od ostrva Sveti Nikola ka Jazu.

Maloljetnik je tvrdio, da nije vidio barku ispred sebe. Osnovni sud je u utorak prihvatio jemstvo u iznosu od 330.000 eura koje je ponudila porodica M.S. kako bi se od optužbi za izazivanje nesreće branio sa slobode.

Međutim, sedamnaestogodišnjak će Istražni zatvor u Spužu napustiti tek nakon pravosnažnosti odluke o prihvatanju jemstva koju je donijela sutkinja Momirka Tešić Marović.

Pobjeda; cdm.me

Leave a Reply