Vratili se Kinezi na auto-put

Foto: cdm.me

Radovi na prioritetnoj dionici auto-puta Bar – Boljare, napokon se vraćaju ustaljenoj dinamici, jer se u Crnu Goru vratilo 380 kineskih radnika. To su Vikend novinama potvrdili u kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation, koja gradi prioritetnu dionicu od Smokovca do Mateševa.

Usljed pojave pandemije korona virusa, više od 400 kineskih radnika ostalo je u matičnoj državi, bez mogućnosti dolaska u Crnu Goru. Kako su mjere, koje su uvodile države zbog novonastale situacije jenjavale, stvorili su se uslovi, da se nakon gotovo tri mjeseca, kineski radnici vrate u našu državu i nastave rad na gradnji prioritetne dionice.

“Prema planu, posljednji radnici, njih 94, vratili su se u Crnu Goru 21. juna. Ukupno se do sada oko 380 kineskih radnika vratilo u Crnu Goru”, rekli su iz CRBC-a.

DINAMIKA

Kada je u pitanju dinamika projekta, u CRBC uvjeravaju, da će sa dolaskom radnika i dinamika biti znatno veća.
“Manjak radnika zbog epidemije korona virusa je uticao na dinamiku projekta. Kompanija CRBC je omogućila, za date uslove, maksimalnu brzinu izvođenja radova na gradilištu, organizacijom postojeće radne snage i angažovanjem lokalnih podizvođača. Sa povratkom kineskih radnika, očekujemo brži napredak na projektu”, objasnili su u kineskoj kompaniji.

Što se tiče roka, u CRBC-u ističu da će isti biti utvrđen u skladu sa ugovornom procedurom.

RADOVI

Ukupan procenat izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice Smokovac Mateševo u ovom trenutku iznosi 89 odsto.

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi iznosi više od 90 odsto, a ukupan procenat završenosti radova na otvorenoj trasi iznosi oko 70 odsto. Kako je navedeno u informaciji, završen je proboj i urađena primarna podgrada na svih 16 tunela. U toku su radovi na izradi sekundarne obloge. Radovi na gornjem dijelu sekundarne obloge završeni su 99,5 odsto ili u dužini od 35,3 kilometra.

“Do sada je na mostovima, na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99 odsto radova, dok je na gornjem stroju mostova završeno oko 96 odsto radova. Ukupan procenat radova na mostovima sa završnim radovima (hidroizolacija, zaštitne čelične ograde, instalacije…) iznosi 91 odsto”, navodi se u Informaciji o aktivnostima na realizaciji projekta auto-puta Bar- Boljare.

Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici, intenziviraju se i aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak realizacije sljedeće dvije dionice (Mateševo Andrijevica i Smokovac Tološi Farmaci), koje su Detaljnim prostornim planom autoputa Bar Boljare definisane kao druga faza.

“Zbog nivoa trenutne zaduženosti Crne Gore, i uvažavajući preporuke ključnih programskih dokumenata,
planirano je da se naredna dionica auto-puta realizuje po nekom od modaliteta privatno-javnog partnerstva, kako bi se smanjilo dodatno zaduživanje, pri čemu tek predstoji odluka o utvđivanju optimalnih uslova i načina realizacije”, kazali su nedavno u Vladi.

U skladu sa tim, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u novembru 2018. godine apliciralo prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan za dodijeljivanje 54,6 miliona eura za kofinansiranje izgradnje dionice Mateševo Andrijevica, što predstavlja 20 odsto od procijenjenog kapitalnog izdatka za izgradnju ove dionice od 273 miliona eura (procjena na osnovu Idejnog rješenja). Dodatnih 20 odsto se namjerava obezbijediti putem kreditnog zaduživanja kod EBRD, a preostalih 60 odsto od zainteresovanih privatnih partnera.

Manjak radnika zbog epidemije korona virusa je uticao na dinamiku projekta. Kompanija CRBC je omogućila, za date uslove, maksimalnu brzinu izvođenja radova na gradilištu, organizacijom postojeće radne snage i angažovanjem lokalnih podizvođača, kažu u CRBC-u.

89 ODSTO RADOVA JE ZAVRŠENO NA PRIORITETNOJ DIONICI AUTO-PUTA 

Na projektu gradnje prioritetne dionice auto-puta BarBoljare trenutno je angažovano 1.365 radnika. Od ovog broja je 753 radnika iz Kine, 146 crnogorskih državljana koji rade za kinesku kompaniju, a 466 radnika je angažovano od strane podizvođača.

U Informaciji o aktivnostima na realizaciji projekta se ističe i da je podizvođačima koji imaju sjedište u Crnoj Gori i registraciju prije 01.01.2012. godine, do sada povjerena realizacija 40,11 odsto vrijednosti Ugovora, iako se bilans realizacije ugovorne obaveze Izvođača radova u vezi sa angažovanjem podizvođača svodi na završetku Radova, na bazi stvarno realizovanih predmeta i vrijednosti podizvođačkih ugovora. Ukupan broj izdatih saglasnosti za podizvođače je 110, kojim je obuhvaćeno 125 preduzeća, od čega je 97 preduzeća iz Crne Gore, a 28 preduzeća je iz okruženja.

Izvođaču radova skoro 16 miliona

Izvođač radova izvodi radove na prioritetnoj dionici Smokovac-Mateševo auto-puta BarBoljare u skladu sa svojim Programom radova i plaća se za obim stvarno izvedenih radova, a prema definisanoj metodologiji mjerenja elemenata za plaćanje. U 2020. godini (zaključno sa aprilom) izvođaču je odobreno radova u iznosu od 27.676.329 eura, a isplaćeno 15.913.199 eura.

Vikend novine cdm.me

Leave a Reply