Vjetar i Sunce

Foto: ethicsalarms.files.wordpress.com

Jednom su se Sunce i svirepi Sjeverac prepirali ko je od njih dvoje jači. Dugo su se tako prepirali i najzad odlučili da isprobaju svoju snagu na putniku koji je u to vrijeme jahao velikim drumom.

– Pazi – rekao je Sjeverac – kad se sručim na njega, odmah ću mu skinuti ogrtač!

Čim je to izgovorio, odmah poče duvati iz sve snage. Ali, što je više duvao Sjeverac, to se putnik jače uvijao u svoj ogrtač. On je proklinjao nevrijeme, ali je ipak jahao sve dalje i dalje. Sjeverac se ljutio, bijesnio, bacao na jadnog putnika i snijeg i kišu. Proklinjući Sjeverca, putnik je još čvršće zategnuo pojas. Onda se Sjeverac i sam uvjerio da ne može skinuti ogrtač sa putnika.

Sunce, vidjevši nemoć svog protivnika, nasmiješilo se, izvirilo iza oblaka, ogrijalo i osušilo zemlju i jadnog polusmrznutog putnika. Osjetivši toplotu Sunčevih zraka, putnik je sam skinuo svoj ogrtač, umotao ga i privezao za sedlo.

– Vidiš, – reklo je onda Sunce svirepom Sjevercu: milošću i dobrotom može se mnogo više uraditi nego ljutnjom.

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply