Snaga povjerenja

Foto: deepbottle.com

U neki grad došao poznati akrobat koji je s lakoćom hodao po žici.

Na velikom trgu, između krovova dviju zgrada, postavio je žicu i počeo izvoditi svoju tačku. Bez straha je prelazio s jedne na drugu stranu. Ljudi su se okupljali diveći se njegovoj hrabrosti i umijeću.
Posebno je bio bučan jedan dječak koji je snažno pljeskao.

Onda je akrobat uzeo tačke, i vozeći ih pred sobom, prešao na drugu stranu. Dječak je bio oduševljen.

Tada se akrobat zaustavio, pogledao je dječaka i rekao mu: “Jesi li siguran da ja mogu još jednom prijeći s tačkama na drugu stranu?”

– „Siguran sam!“

“Vjeruješ li da to mogu učiniti?” ponovno je upitao.

“Imam u Vas povjerenja”, uzvratio je dječak.

Onda mu akrobat reče: “Kad imaš povjerenja u mene, onda molim te, dođi ovamo i sjedni u moje tačke da te prevezem na drugu stranu.”

Dječak je zanijemio, i polako se udaljio s trga postiđen.

Izvor: zanimljive1.blogspot.com

Leave a Reply