Ove fotografije nećete naći u udžbenicima istorije

Podvodna detonacija nuklearne bombe snage 15 kilotona

Nadvojvoda Franc Ferdinand u posjeti Sarajevu, 28. jun 1914.

Sovjetska zastava na Rajhstagu – Berlin, 1945.

Britanski tenk se probija kroz njemačke rovove. Francuska, 1917.

Oficiri posmatraju potpisivanje Versajskog mira, 1919.

Henri Ford prima odlikovanje nacističke Njemačke, 1938.

Prva atomska bomba.

Posljednja fotografija Adolfa Hitlera, 30. april 1945.

Noć kada je ukinuta zabrana točenja alkohola u SAD (“prohibicija”), 5. decembar 1933.

Josif Staljin u pritvoru carske tajne policije, 1911.

Prva fotografija nakon otkrivanja Maču Pikčua, 1912

Izvor: ludisvijet.org
Foto: flickr.com

Leave a Reply