Od 208.godine: Internet domen .ME donio skoro 38 miliona eura

U okviru 14 godina poslovanja kompanije doMEn d.o.o., u Budžet Crne Gore je od registracije domena .ME prihodovano 33.771.140 eura, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o ispunjenosti obaveza iz Ugovora o Agentu registracije domena .me i hronologiji aktivnosti na upravljanju nacionalnim domenom .me za period od 2008. godine do danas i Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena „.me“ za 2021. godinu.
U saopštenju se navodi da su međusobna prava i obaveze kompanije doMEn d.o.o. i Vlade Crne Gore precizirane Ugovorom o agentu registracije domena „.me“ od 8. februara 2008. godine. Nakon toga ovaj odnos je korigovan tri puta aneksima.
„U Informaciji je dat pregled uplata Vladi od početka registracije nacionalnog domena i realizacije ugovorenih obaveza. U okviru 14 godina poslovanja kompanije doMEn d.o.o., u Budžet Crne Gore je od registracije domena prihodovano 33.771.140,04 eura. Shodno Ugovoru i njegovim aneksima dostavljena je bankarska garancija za 2021. godinu koja važi do 14.04.2022. godine“, piše u saopštenju.
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je zaduženo da, radi obezbjeđenja naplate prihoda Budžeta Crne Gore od Agenta registracije domena „.me”, preuzme godišnju bankarsku garanciju za naredni jednogodišnji period, kao i da, do sredine oktobra 2022.godine, pripremi prijedlog pozicije Vlade Crne Gore u vezi sa upravljanjem nacionalnim domenom „.me“, nakon isteka Ugovora.

Leave a Reply