Najokrutniji oblici poreza

Foto: theparisblog.com

1. Kuluk ili prisilni rad
Obaveza da se na određeno vrijeme radi prisilno za vlast je bila prisutna u skoro svim društvima. Čak i kod nas je, u doba turske vladavine, postojala obaveza prisilnog rada na izgradnji puteva i slično. Međutim, u nekim krajevima je ovaj vid poreza poprimao ekstremne mjere. Na primjer, u doba španske okupacija Južne Amerika, postojala je obaveza prisilnog rada nazvana mita. Svaka porodica je morala da da jednog člana koji će raditi nekoliko mjeseci godišnje u rudnicima. Oni se uglavnom odatle nisu ni vraćali. Iako je zvanična obaveza trajala nekoliko mjeseci, radnici su morali sami sebe da finansiraju dok su tamo, pa su zapadali u dugove. A nisu mogli da se vrate kući dok ne isplate dug. Dug se nije mogao isplatiti zato što su ih za rad u rudniku plaćali veoma malo. Kada bi neko preminuo, a da ne namiri dug njegova porodica je morala da pošalje drugog člana kao zamjenu.

2. Danak u krvi
Drugi okrutni oblik oporezivanja je bilo praktikovan u Osmanlijskom carstvu. Osmanlije su imale običaj da na svakih tri do pet godina uzimaju mušku hrišćansku decu i odvode ih na službu sultanu. Dečaci bi prolazili kroz strogu muslimansku i vojničku obuku, nakon čega su postajali janjičari, najodaniji sultanovi ratnici.

3. Porez na staklo i prozore
Porezi na staklo ili prozore su bili prisutni u zapadnoj Evropi u nekoliko navrata između 16. i 19. vijeka. S obzirom da je bio veoma visok, i stanovnici nisu mogli da ga priušte, počeli su prave kuće bez prozora što je dovelo da toga da u njima uopšte nije bilo dnevnog svijetla. Ovakvi porezi se često zovu i porezi na svjetlost.

4. Porezi na so
Tokom britanske vladavine Indijom postojali su veoma visoki porezi na so. Lokalno stavnoništvo nije moglo da ih priušti. Rezultati je bio veliki broj bolesti izazvan nedostatkom joda u ishrani, kao i nemogućnost čuvanja hrane, jer znamo da so usporava kvarenje.

5. Inflacija
Svaki ekonomista će vam reći da inflacija predstavlja jedan od oblika oporezivanja. Ovo se dešava svaki put kada je uzrok inflacije pretjerano štampanje novca. Kod inflacije, čije smo dejstvo i sami iskusili, vrijednost novca koji imate u džepu danas manje vrijedi nego što je vrijedelo juče. Svakim danom ste sve više i više siromašniji, a razlika se preliva u džepove države, odnosno institucije zadužene za kreiranje novca.

Izvor: daliznate.com

Leave a Reply