Nacistička špijunska armija koja je išla protiv svih Hitlera

Nakon operacije Branrenburgera u Mađarskoj

„Družinu Brandenburg“ osnovao je kapetan Teodor fon Hipel nakon raspada špijunskog bataljona Ebinghaus. Hipel je među Brandenburgere doveo mnogo veterana iz Ebinghausa regrutujući pritom i nove članove.

Ono što je bilo karakteristično za Brandenburgere je bilo to što je Hipel želio da izgledaju poput neprijatelja, pa čistoća rase nije igrala ulogu u odabiru članova.

Čak su i oni koje su nacisti smatrali nižim rasama, poput Slovena i drugih etničkih grupa, ubrzo uključeni u obuku zajedno sa Njemcima u raznim vještinama, od baratanja oružjem do vožnji zaprega koje vuku psi.

Osnivač Brandenburgera Teodor fon Hipel 

Bilo da su operisali u timu od dvojice ili 300 ljudi, od svakog Brandenburgera je zahtevano da tečno govori jezik zemlje u koju je slat. Morali su da znaju običaje i istoriju tih područja kako bi se uklopili i kretali tu, a da ne budu primijećeni. Čak su učili i kako da pravilno pljuju poput lokalaca.

Nacistička parada ispred Brandenburške kapije 

Nakon priliva regruta, družina je tri mjeseca od osnivanja prerasla u bataljon. Poslati su u borbu u kampanji protiv zapadnih država 1940. godine. Brandenburgeri su 8. maja, dva dana prije nego to je ofanziva započela, u malim grupama prešli granice Holandije, Belgije i Luksemburga.

Napali su ciljeve nekoliko minuta pošto je kampanja zvanično započela, noseći neprijateljske uniforme pucali su na slično obučene domaće vojnike i unosili konfuziju širom tih zemalja. Kako bi osigurali da ne budu strijeljani kao špijuni, nosili su njemačke uniforme ispod neprijateljske.

Borili se protiv Partizana u Jugoslaviji, pokušali da zarobe Tita

Adolf Hitler 

Nakon pada Francuske i obustave planirane invazije na Veliku Britaniju, sada već puk Brandenburg obučavan je da zauzme Gibraltar. Jedinice koje je predvodio Fon Hipel brodovima su prebačene u Libiju zajedno sa Afričkim korpusom, dok su ostali krenuli ka Jugoslaviji kada je Hitler bio prinuđen da pruži podršku Musolinijevoj invaziji na Grčku.

U Jugoslaviji su Brandenburgeri načinili veliki uspjeh za nacističku vojsku ubacivši se u zemlju i zauzevši prethodno brodogradilište Oršava na rumunskoj strani Dunava, dan pre nego što je započeo Hitlerov napad na Jugoslaviju. Sva ova ostvarenja brzo su zasjenjena kada je 22. juna 1941. krenula Operacija Barbarosa, invazija na Sovjetski savez, preko čije granice su ponovo prvi ubačeni pripadnici Brandenburga.

Njemački vojnici tokom operacije „Barbarosa“ 

Većina Brandenburgera je do februara 1943. vraćena u Njemačku kako bi pomogla formiranju divizije Brandenburg. Ponovo su slati u okupirana područja, ali sve manje na izvođenja tajnih zadataka a sve više da djeluju kao neka vrsta vatrogasne brigade elitnih borbenih trupa.

Vratili su se na Balkan gde su izvodili akcije protiv partizana, a jedna od njih je bio i pokušaj male jednice koja je služila kao pomoć Otu Skorceniju, vođi komandosa, da zarobi Tita.

Oko 1.800 pripadnika Brandenbnurga je pred rata prebačeno u 502. esesovski Jeger bataljon, dok su ostali ubačeni u borbu kao pacergrenadiri ili motorizovana pešadija. Tu im je moral uništen, a specijalne vještine zanemarene tokom povlačenja pred Crvenom armijom koje je trajalo mjesecima. Uništeni su u posljednjim nedjeljama rata kod istočnog pruskog grada Pilau.

Sada je, 70 godina kasnije, među živima još nekoliko Brandenburgera.

Izvor: blic.rs
Foto: Bundesarchiv

Leave a Reply