Mojkovac “ugasio” Požar

Foto: Wikipedia

Mjesto na kome je podignut današnji Mojkovac ranije se zvao Požar, zapisao je dr Zdravko Ivanović, navodeći da je 1912. Mojkovac imao karaulu, han i sedam muslimanskih kuća.

Leave a Reply