Laboratorija Instituta za ljekove i medicinska sredstva puštena u rad

Najmlađa organizaciona jedinica u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – Laboratorija puštena je u rad.
Institut za ljekove i medicinska sredstva posjetili su predstavnici Instituta za javno zdravlje, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Univerziteta Donja Gorica, Medicinskog, Metalurško-tehnološkog, Prirodno-matematičkog fakulteta, Uprave carina i Monteputa.
Prema riječima direktorice Instituta za ljekove i medicinska sredstva Doc. dr sc. med. spec. Snežane Mugoša, Laboratorija je prvenstveno osnovana u cilju borbe protiv falsifikovanih i substandardnih ljekova, kao i radi unapređenja naučno-istraživačkog rada Instituta koji je nastavna baza Univerziteta.
„U Laboratoriji se primjenjuju tehnike difrakcije i fluorescencije X zraka koje, uz najnoviju opremu dostupnu tržištu, pružaju velike mogućnosti. Ovim tehnikama mogu se sprovoditi analize po prirodi vrlo različitih uzoraka, poput ljekova, suplemenata, kozmetike, hrane, bioloških, geoloških i uzoraka životne sredine, kao što su uzorci vazduha, zemlje i vode. Primjer ove raznovrsnosti analiza su uzorci poput kamena u bubregu ili žučnoj kesi. Određivanjem njihovog sastava dobijaju se informacije o uzroku nastanka bolesti, što ljekarima koji liječe ovu populaciju pacijenata značajno pomaže u liječenju i sekundarnoj prevenciji ove vrste oboljenja“, kazala je Mugoša.
Dr Mugoša ističe da oprema i kapaciteti kojima raspolaže Laboratorija nijesu uobičajeni za druga nacionalna regulatorna tijela, čime je Institut napravio korak dalje u pogledu svog razvoja.
„Već imamo veliko interesovanje za usluge Laboratorije i očekujemo da ubrzo započnemo  uspješnu saradnju sa brojnim institucijama“, zaključuje Mugoša.
Iz Instituta za javno zdravlje smatraju da je posjeta Institutu za ljekove i medicinska sredstva i obilazak savremeno opremljene Laboratorije za identifikaciju falsifikovanih i substandardnih ljekova bila prilika da se dalje produbi inače uspješna saradnja ove dvije institucije.
„Institut za javno zdravlje i Institut za ljekove i medicinska sredstva su u prethodnom periodu tijesno sarađivali, što je bilo od velikog značaja u vremenu pandemije COVID-19, gdje su ove dvije institucije zajedničkim naporima doprinijele uvozu i registraciji, a nakon toga i uspješnom sprovođenju i praćenju neželjenih efekata vakcinacije protiv COVID-19“, ocijenio je direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Igor Galić, prilikom posjete Laboratoriji.
Iz Instituta za javno zdravlje su naglasili da će saradnja ove dvije institucije u narednom periodu biti izražena naročito na polju dodataka ishrani, gdje se pod vođstvom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove očekuje donošenje novih propisa i standarda koji se odnose na registraciju dodataka ishrani, njihov sastav i količine različitih supstanci koje se mogu koristiti u njihovoj proizvodnji.
„Neke supstance, poput botaničkih preparata, koriste se, kako u dodacima ishrani, tako i u ljekovima, te je neophodno zajedničkim naporima i u saradnji sa institucijama EU razgraničiti ove proizvode i jasno definisati uslove za njihovo stavljanje na tržište Crne Gore. S obzirom na zajednička polja interesovanja ove dvije institucije, očekuje se unapređenje saradnje i na polju naučno-istraživačkog rada, gdje obje institucije aktivno učestvuju u naučno-nastavnom radu Medicinskog fakulteta u Podgorici te posjeduju veliku mrežu partnerskih institucija i veliko iskustvo u naučno-istraživačkom radu na nacionalnom i međunarodnom nivou“, navode iz Instituta za javno zdravlje.
„Savremeno opremljena laboratorija Instituta za ljekove i medicinska sredstva u saradnji sa laboratorijama Instituta za javno zdravlje može značajno doprinijeti analitici i procjeni kvaliteta i zdravstvene bezbjednosti ne samo ljekova, već i ostalih fizičko-hemijskih supstanci i kontaminenata koji se mogu nalaziti u različitim matriksima (hrana, voda, zemljište i sl.), što će doprinijeti očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva“, zaključuju predstavnici oba instituta.
Nakon 25 godina uspješnog poslovanja Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) i saradnje sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama, smatraju da su ojačani tehnički kapaciteti Instituta za ljekove i medicinska sredstva instrumentom XRD dali šansu uspostavljanju intenzivnije saradnje, kako u stručnom, tako i u naučnom djelovanju obje institucije.
„Nakon sagledavanja mogućnosti nove Laboratorije opremljene modernom sofisticiranom opremom, mišljenja smo da postoje svi uslovi za zajedničko nastupanje, kako na tržištu usluga, tako i u istraživanju u smislu dopunjavanja, a ne kompeticije“, kazao je izvršni direktor CETI-ja Vidoje Petričić.
Predstavnici Univerziteta Donja Gorica, Medicinskog, Metalurško-tehnološkog, Prirodno-matematičkog fakulteta, Uprave carina i Monteputa takođe su istakli značaj uspostavljanja saradnje sa Institutom i prepoznali mogućnosti koje nudi Laboratorija u okviru njihovih aktivnosti.
Iz Instituta za ljekove i medicinska sredstva ističu da su usluge Laboratorije komercijalno dostupne svim fizičkim i pravnim lica kojima su potrebne, a za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i studenata i naučnih radnika cijene analiza će biti umanjene za 50%. „Otvoreni smo za saradnju sa svim zainteresovanim licima koja mogu imati koristi od usluga koje pruža naša Laboratorija.“, poručuju iz Instituta.
Sa otvaranja laboratorije

Leave a Reply