Kriv, a oslobođen

Foto: presscdn.com

Zašto Bog može opraštati grjehove?

Događaj koji nam ponešto objašnjava:

Zašto je Isus morao platiti za naše grjehove?

Mlada žena je pozvana pred sud zbog nedjela i bila je kriva…

Nakon ponovljenih ispitivanja, priznala je. Sudija joj je dosudio kaznu od 500 Eura.

Tad se dogodilo nešto značajno. Proces je završio i ljudi su napuštali sudnicu. Sudija je otišao u svoj kancelariju i skinuo sudačku halju. Otišao je do

kase i uplatio 500 Eura koje je prije dosudio kao kaznu mladoj ženi.

Kazna je plaćena.

Sudija je bio otac osuđene, a ipak je morao osuditi svoju kćer. Za njezin prestup morao je izreći zakonom propisanu kaznu. Morao je suditi pravedno, uprkos tome što je volio svoju kćer. Pronašao je način kako ju otkupiti i osloboditi od krivice – kao otac, ali i kao korektna privatna osoba. Djelovao je pravedno, ali i s puno ljubavi.

U Bibliji stoji napisano:
„Cijena za grijeh je smrt“

Na smrt je osuđen svaki čovjek jer je grješnik i često je griješio. Bog je apsolutno pravedan i zato nas mora osuditi na smrt – baš svakoga. Tebe i mane.

On je pun ljubavi i zato je dao da za nas umre njegov voljeni i nedužni Sin Isus Hrist,da bi svaki koji u Njega vjeruje mogao biti oslobođen.

To je dobra vijest za loše ljude.

To je najbolja vijest.

Upućena je tebi.

Upućena je svakome ko je svjestan svojih grijeha…

Uzmi taj dar, uzmi ga još danas.

Izvor: sveti-juraj.org

Leave a Reply