Korona može da izazove sterilitet

Ilustracija

Prva istraživanja posledica virusa korona pokazuju da on može uticati na sterilitet kod žena i muškaraca, a u Institutu za javno zdravlje (IJZ) kažu da su u svakom slučaju potrebne dodatne studije da bi se procijenio realni i hronični uticaj infekcije na plodnost muškaraca i žena, piše Dan.

U IJZ navode da su se neke analize bavile prisustvom virusa u sjemenoj tečnosti u sklopu procjene rizika transmisije novog korona virusa polnim putem, dok su druge studije bile fokusirane na ulazak virusa u ćelije muškog i ženskog genitalnog sistema sa evaluacijom eventualnih posledica koje bi tamo mogle nastati.

“Ono što se pouzdano zna jeste da zbog postojanja molekulskih receptora na ćelijama muškog reproduktivnog sistema postoji mogućnost ulaska virusa u tkivo testisa i njihovog oštećenja i naknadnih problema sa muškom neplodnošću nakon Kovida 19. Mogućnost oštećenja testisa prouzrokovana je ili direktnom virusnom invazijom i vezanjem virusa SARS-COV2 na ACE2 receptore u tkivu testisa ili sekundarnim imunološkim i upalnim odgovorom. U svakom slučaju, kao i kod drugih hroničnih efekata Kovida 19 neophodne su naknadne studije reproduktivne funkcije oporavljenih muškaraca kako bi se detaljno ispitale sve posledice. Za adekvatnu snagu naučnih dokaza ovih studija ključni faktor je vrijeme koje mora da protekne, broj osoba uključenih u studiju i adekvatno praćenje svih ispitanika”, kažu u IJZ.

Oni navode da je studija Holtmana i saradnika iz Univerzitetske bolnice u Diseldorfu prva prijavila uticaj Kovida 19 na parametre kvaliteta sperme. Kako ističu, kod oporavljenih ispitanika, koji su prijavili umjerene simptome i onih koji su zahtjevali hospitalizaciju, postojao je statistički značajan negativan efekat na većinu parametara kvaliteta sperme uključujući ukupan broj spermatozoida i njihovu pokretljivost u poređenju sa kontrolnom grupom.

“Ovo novo otkriće ukazuje da infekcija SARS-CoV-2 može kratkoročno uticati na spermatogenezu kod pacijenata saumjerenim simptomima povezanim sa Kovidom 19. Kada su se posmatra li samo pacijenti sa povišenom tjelesnom temperaturom, kao glavnim simptomom infekcije, samo je ukupan broj pokretnih spermatozoida bio statistički značajno niži kod oboljelih. Broj spermatozoida je imao tendenciju da bude niži kod ispitanika koji su prijavili temperaturu, ali ovi nalazi nisu bili statistički značajni. Za sada je vrlo teško izvući definitivnije zaključke s obzirom na malu veličinu uzorka, kratak vremenski period praćenja, nedostatak analize sperme prije infekcije SARS-CoV-2 i samo jednu analizu sperme koja je izvršena nakon infekcije. Pored toga, ovi nalazi ne mogu biti pod značajnim uticajem ljekova koji se koriste za liječenje Kovida 19, uključujući određene antivirusne ljekove”, ističu u IJZ.

Oni navode da se za sada smatra da blaga infekcija Kovida 19 vjerovatno neće uticati na funkciju testisa i sjemevoda, dok su parametri kvaliteta sperme izgledali oslabljeni nakon umjerene infekcije.

“Postojanje receptora na koje se veže novi korona virus dokazano je i na jajnicima, ali trenutno nije jasno da li SARS-CoV-2 štetno utiče na žensku gametogenezu nastanak jajnih ćelija. Dokazi ukazuju da Kovid 19 ima nižu stopu smrtnosti majki i trudnica nego što je to bio slučaj sa SARS-om ili MERSom, ali neki izveštaji niske snage naučnih dokaza ukazuju na to da zaražene, asimptomatske žene mogu razviti respiratorne simptome tek nakon porođaja. Postoje takođe indicije da infekcija korona virusom u trudnoći može biti povezana sa prijevremenim porođajem te da je postporođajni neonatalni prenos sa majke na dijete moguć”, zaključuju u IJZ.

Dan; cdm.me

Leave a Reply