Kako izgledaju vanzemaljci?

Sjetite se samo serije Zvjezdane staze, gdje su svi vanzemaljci bili čovjekoliki. Međutim, mnogi stručnjaci smatraju da je ta pretpostavka potpuno pogrešna, i da oni, ako postoje, vjerovatno uopšte ne liče na nas. U svemiru postoje milijarde planeta, sa potpuno drugačijim uslovima od Zemlje, pa bi, ako postoje, tamošnji stanovnici evoluirali u sasvim drugom pravcu od nas. Na primjer, oni možda nama izgledaju kao bakterije, ili mi njima ličimo na bakterije.

Ne-ugljenični život

Oko 95% svih živih bića na planeti su sastavljeni od šest glavnih hemijskih elemenata. To su ugljenik, vodonik, azot, kiseonik, fosfor i sumpor. Gradivni element svih živih bića je ugljenik i zato se kaže da je cio život na planeti Zemlji, ugljeničnog tipa. Naučnici već dugo nagađaju da bi neki drugi život bio baziran na sasvim drugom hemijskom elementu, i tada bi se drastično razlikovao od nas. Kao najverovatnije alternative se izdvaja silicijum. Silicijum ima slična hemijska svojstva kao ugljenik, pa je zato dobar kandidat, mada nikad se ne zna. Možda i neki drugi elementi mogu da stvore život.

Komunikacija
Vanzemaljci možda uopšte ne komuniciraju zvucima koji se prenose kroz vazduh. Oni su možda evoluirali da komuniciraju mislima, elektro-talasima ili na bilo koji drugi nama sada nezamisliv način.

Anatomija
Pošto na drugim planetama vladaju različite sile Zemljine teže, tada bi nesumnjivo vanzemaljci izgledali drugačije. Na primjer, na planetama koje imaju jake sile gravitacije, lakše je evoluirati u bića sa krilima. Stvorenja sa takvih planeta bi takođe bila dosta snažnija i glomaznija, jer bi morala da se nose sa jačom silom privlačenja.

Spoljno okruženje
Iako postoji nekoliko otkrivenih planeta sa uslovima koji su isti na Zemlji, broj svih ostalih planeta je neizbrojiv. Na svim tim drugim planetama, premda postoje isti hemijski elementi kao i na Zemlji, vladaju različiti uslovi. Na primjer, naše Sunce je žute boje, ali neke zvijezde su plave ili crvene boje. Biljke na planetama pored plavih ili crvenih zvijezda ne bi bile zelene, već neke druge boje.
Isto tako na mnogim planetama nema mnogo kiseonika, pa bi možda ta druga bića udisala nešto drugo. Na planetama na kojima postoje ogromne oluje raznih otrovnih gasova, organizmi možda žive duboko u zemlji bez ikakve svjetlosti, pa možda i nemaju čulo vida, ali imaju neko drugo nama teško zamislivo čulo.

Isto kao na Zemlji
Neki naučnici smatraju da, ako već život postoji, on mora da bude sličan životu na Zemlji. Oni zastupaju stav da je samo ovaj naš sklop hemijskih procesa i elemenata jedini koji može da proizvede život, pa da ne treba mnogo ulaziti u maštanja. Čak i da je to istina, vanzemaljci možda ne bi imali ljudski oblik, već bi predstavljali varijantu drugog oblika života na Zemlji. Na primjer, možda su minijaturni kao bakterije, a možda izgledaju kao drveće koje se kreće itd… Za sada o tome možemo samo da nagađamo.

Priredio: Nikola Đurović
Izvor: daliznate.com

Leave a Reply