Hrabro naprijed

Foto: wikimedia.org

Tražila sam snagu . . . I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile.
Tražila sam mudrost . . . I Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti.
Tražila sam bogatstvo . . . I Bog mi je dao mozak i tijelo da mogu raditi.
Tražila sam hrabrost . . . I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo svladati.
Tražila sam ljubav . . . I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.
Tražila sam usluge . . . I Bog mi je dao prilike.

Nisam dobila ništa od onog što sam tražila…… ali, dobila sam sve što mi je trebalo.

Živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati…HRABRO NAPRIJED!

Izvor: nasa-lika.com

Leave a Reply