Delić upriličio prijem za najmlađeg doktora ekonomskih nauka: Pejoviću gusle na dar

Delić i Pejović
Foto : Opština Mojkovac

Predsjednik opštine Mojkovac, Vesko Delić ugostio je najmlađeg doktora ekonomskih nauka kod nas, dr Bojana Pejovića i uručuo mu prigodan dar

Pejović je doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Beogradu upisao u oktobru 2019/20 godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Održivi razvoj energetike i privredni rast u tranzicionim zemljama: panel analiza“ , odbranio u oktobru 2022. godine.
Doktorska disertacija urađena je pod mentorstvom prof. dr Miomira Jakšića, kao prva odbranjena doktorska disertacija iz generacije, čime je stekao zvanje doktora ekonomskih nauka sa navršenih tek 27 godina života.
Dr Bojan Pejović dobitnik je većeg broja nagrada, od kojih posebno voli da izdvoji Plaketu Univerziteta Crne Gore za oblast društvenih nauka, koju je dobio 2018. godine. Pored toga, dobitnik je studentske nagrade Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/2017. Dobitnik je i nagrade Glavnog grada Podgorica za najbolje studente 2017. godine.
Takođe, Pejović je i dobitnik nagrade Opštine Mojkovac za ostvarene rezultate u toku studija 2015. godine, nagrade za najbolje studente Ekonomskog fakulteta, za svaku godinu studija. Bio je korisnik stipendije za najbolje studente, kao i stipendija za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija, koje dodjeljuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore, a namijenjene su najboljim studentima.
Predsjednik opštine Mojkovac, Vesko Delić prilikom prijema i srdačnog razgovora sa najmlađim doktorom ekonomskih nauka kod nas, naglasio je da je Pejovićev uspjeh ne samo njegov i njegove porodice, već i uspjeh i veliki ponos grada Mojkovca! Takođe, istakao je da njegov rad i trud treba da budu motivacija svim studentima koji žele da se posvete sebi i konstantno usavršavaju, kako bi dostigli najveće stručne, intelektualne i naučne domete.
Delić je Pejoviću uručio i prigodan poklon, gusle – simbol tradicije, trajanja i junaštva našeg nacionalnog bića, etno i kulturološkog nasljeđa.
Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić i dr Bojan Pejović
Foto : Opština Mojkovac

Leave a Reply