Značenje sna

Nerad

Lisica i jazavac

Odlika opštih istina.

Kula od pijeska

Dvije vreće

Priča o majmunima

Mlada i stara lisica

Snaga povjerenja

Blago u kuhinji