Anastasija Nedović

Rođena u Banja Luci 1992. godine.

Student V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Završila je muzičku školu, odsjek-flauta, a uporedo sa gimnazijom, gdje je bila đak generacije, i srednju baletsku školu „Princeza Ksenija“.

Leave a Reply