Željko Rutović izabran za predsjednika Programskog odbora časopisa Komun@

mr Željko Rutović


Odlukom osnivača mr Željko Rutović, publicista i teoretičar medijske kulture izabran je za Predsjednika Programskog odbora časopisa Komun@.
Tokom radne karijere Rutović je obavljao dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za informisanje Vlade Crne Gore, pomoćnika ministra kulture za medije i direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture.Takođe, Rutović je obavljao dužnosti: predsjednika Programskog odbora NJP Pobjeda, predsjednika Odbora za medijsko praćenje referendumske kampanje ( 2006), obrazovanog odlukom Skupštine Crne Gore.
Željko Rutović, mr sociologije kulture i predavač sociologije na Fakultetu za državne i evropske studije, autor je deset knjiga, koje referiraju na teme estetike dijaloga, sociologije politike, filozofije medija, fenomena digitalnog doba i sociologije tijela.
Knjiga Željka Rutovića Digitalni demos uvrštena je u literaturu na doktorskim studijama Komunikologije odsjeka žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dok je knjiga Homo mašina literatura na predmetima Žanrovi u medijima i Osnovi televizije na odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli, kao i na predmetu Online mediji tuzlanskog Ekonomskog fakulteta.
Aktivnosti Željka Rutovića biće posvećene strateškom, programskom i organizacionom snaženju Komune-neprofitnog časopisa za njegovanje kulturne baštine Crne Gore.

Leave a Reply