Zašto je Venecija na vodi?

Foto: exoticcarsclub.com

Venecija je podignuta na muljevitim sprudovima koji čine više od 100 malih ostrva u laguni Jadranskog mora. Sve kuće sagrađene su na stubovima pobodenim u blato. Između sprudova nalaze se uzani djelovi mora, koji čine čuvene venecijanske kanale.

U ovom gradu saobraćaj se obavlja čamcima ili pješice. U starom dijelu grada nije dozvoljen saobraćaj automobilima ili teretnim kolima. Postoji veliki broj uskih ulica i malih mostova koji spajaju kanale. I svuda se vide čamci zvani „gondole“. Gondolijer stoji na zadnjoj platformi i pokreće gondolu dugim veslom.

Venecija je vrlo star grad. Mnogo prije najezde Huna i njihovog prolaska kroz Italiju, sredinom 5 vijeka, živjeli su ljudi na malim ostrvima lagune. Kasnije je osnovano 12 gradskih opština na vodi i to je bio početak stvaranja države Venecije u kojoj se postepeno razvijao grad koji se danas zove Venecija.

Godine 1450. Venecija je bila centar velike kolonijalne imperije i najveća pomorska sila na svijetu. Početkom XVI vijeka, kada su otkriveni novi trgovački putevi, i trgovina Venecije počela je da opada.

Kasnije, Venecija je vodila mnoge ratove, izgubila je svoju imperiju i neprijatelji su je gotovo uništili. Venecija se pridružila Kralje vini Italiji 1866. godine.

Danas je Venecija jedan od čuvenih umjetničkih centara Evrope i ponovo postaje značajna morska luka.

Izvor: duhoviti.com

Leave a Reply