Zapaljena košulja – mojkovački “molotovljev koktel”

Ilustracija

Na desnoj obali Tare, 1912. godine, sagrađena je turska karaula „Pržišta“,ispred sela Bjelojevići i to na crnogorskoj teritoriji.

U njoj se nalazilo između 30 do 50 pripadnika redovne turske armije – askera koji su od 20. jula do 2. avgusta otvarali vatru na crnogorske podanike kada su obavljali poljske radove.  

Zbog toga je, po naređenju crnogorske vlade, karaula napadnuta. 

Kad su se Turci zabarikadirali, poslije krvave borbe, karaula je zapaljena košuljom po kojoj je posut gas. Po ideji poručnika Savića Mišnića zapaljenu košulju su ubacili – Pavle Ćorić, Miroslav Kovijanić, Milija Mišnić i – ili Novica Lašić.

Tako je otpor skršen, a većina Turaka je izginula u zapaljenoj karauli.

Na isti način, ubacivanjem zapaljene košulje, koja je izazvala požar, slomljen je i otpor Italijana 15. jula 1941. u zgradi pošte u Mojkovcu.

Leave a Reply