Zanimljivosti o Crnoj Gori (24)

Foto: cgekonomist.com

Na Cetinju izlazila četiri dnevna lista

Na Cetinju su 1914. godine izlazila četiri dnevna lista: Glas Crnogorca, Vjesnik, Dnevni list i Dnevne vijesti, a izdavana su i još tri dnevna biltena. Cetinje je tada imalo nepunih 6000 stanovnika.

Foto: ic.pics.livejournal.com

Novine sa više izdanja dnevno – 1912. godine

U Kotoru i Cetinju početkom ovog vijeka izlazila su dva neobična lista – Dnevni vjesnik i Dnevne novosti. Dnevni vjesnik izlazio je jednom ili više puta dnevno, a izdavali su ga bokeljski rodoljubi izvještavajući o operacijama crnogorske i srpske vojske u balkanskom ratu. Prvi broj pojavio se 9. oktobra 1912. godine, a posljednji 17. decembra. Dnevne novosti izašle su osam puta dvaput, a tri puta triput dnevno u junu i julu 1914. godine.

Foto: portalanalitika.me

Volujica – veći domet od Ajfelove kule

Prva čestitka povodom otvaranja radio-stanice u Podgorici, koju su 1914. godine podigli Francuzi, stigla je iz radio-stanice sa Ajfelove kule. Francuska radio-stanica na Ajfelovoj kuli imala je 1898. godine domet od svega četiri kilometra, dok je šest godina kasnije crnogorska stanica izgrađena na Volujici, iznad Bara, emitovala program na daljinu od dvije stotine kilometara.

Foto: montenegrina.net

Satire Malog Radojice

Prvi satirični list u Crnoj Gori zvao se Mali Radojica, a počeo je da izlazi na Cetinju 26. decembra 1926. godine.

Foto: broj19-number19.org

Ilegalci iz Brčela i Berana

U selu Brčeli, Crmnica, u periodu 1935-1938. pojavila su se tri ilegalna lista, koji su umnožavani na šapirografu. To su: Putnik, Crmnica i Crveno selo. Tih godina i komunisti u Beranama izdavali su takođe tri ilegalna lista: Glas zatvorenika, Plamen iza rešetaka i Iskru.

Izvor: monitor.co.me

 

 

Leave a Reply