Sve spremno za obuku biračkih odbora

Foto: cdm.me

Državna izborna komisija je sve svoje obaveze i aktivnosti za sprovođenje izbora završila u roku počev od kalendara, utvrđivanja biračkih lista, žrijebanja… Ostalo je da političke partije pošalju svoje predstavnike u biračkim odborima, odnosno saopšte imena članova ovih tijela kako bismo što prije počeli obuku koja se ove godine, zbog COVID-19, održava preko onlajn platformi. Apelujem na političke partije da što prije dostave imena članova biračkih odbora, kako bismo što prije počeli sa edukacijom, kaže u razgovoru za Dnevne novine predsjednik DIK-a Aleksa Ivanović.

Ivanović ističe da je, što se tiče tijela na čijem je čelu, sve spremno za izbore i da je rad DIK-a potpuno transparentan.

“Komisija je sastavljena od vrhunskih profesionalaca, sa kojima do sada odlično sarađujem. Rad Državne izborne komisije je u potpunosti transparentan i u to mogu da se uvjere svi zainteresovani, od građana, medija, političkih partija, do posmatračkih misija i nevladinog sektora. Dakle, svako mišljenje, odluka, razgovor automatski se postavlja na internet stranicu DIK-a i vjerujem da je na taj način rad ovog tijela znatno unaprijeđen. Povećanje transparentnosti je bio moj prioritet dolaskom na čelo Državne izborne komisije”, naglašava Ivanović.

Kako će biti organizovana obuka za članove biračkih odbora?

IVANOVIĆ: Do sada je Državna izborna komisija organizovala edukaciju članova biračkih odbora direktno na terenu. Ove godine, zbog epidemije novog korona virusa, to bi predstavljalo visoki epidemiološki rizik, zato smo odlučili da iskoristimo oprobanu metodu koja je dala rezultate u obrazovnom sistemu i da preko video-spotova, elektronske komunikacije uradimo obuku. Apelujem na političke partije koje predlažu članove biračkih odbora da ne čekaju kraj roka da pošalju imena, već da to urade što prije kako bismo što prije mogli da počemo sa edukacijom. Ako to na vrijeme urade, članovi biračkih odbora će imati mogućnost da se kvalitetno pripreme.

Bilo bi dobro da političke partije predlože lica koja imaju iskustva i poznaju pravila biračkog procesa, kako bi sve prošlo u skladu sa zakonom. Naglašavam da imamo specifičnu situaciju zbog COVID-19, da imamo preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela o poštovanju mjera kojima se sprečava širenje novog korona virusa i da nas sve čeka zahtjevan i nadasve odgovoran posao, za koji moraju svi u izbornom procesu biti spremni. Ako su birački odbori obučeni, spremni da izvrše svoj posao, onda je to velika garancija da neće biti neregularnosti tokom izbornog dana.

Kakva je komunikacija DIK-a sa Nacionalnim koordinacionim tijelom?

IVANOVIĆ: Više puta smo imali sastanke sa predstavnicima NKT i Instituta za javno zdravlje, na kojima su članovi DIK-a tražili informacije o svim mjerama kojih se moramo pridržavati tokom izbornog procesa i izbornog dana, kako bi se obezbijedilo sigurno glasanje, odnosno ostvarivanje biračkog prava u uslovima koji nijesu rizični po zdravlje i kojima sa sprečava širenja COVID-19. Imamo i iskustva drugih država koje su sprovele izbore u uslovima pandemije novog korona virusa. Dakle, što se tiče medicinskog, odnosno zdravstvenog aspekta, sve je precizirano dokumentom koji sadrži preporuke za bezbjedno sprovođenje izbora. Što se tiče obaveza DIK-a i mene kao predsjednika, prioritet je da se obezbijedi apsolutno poštovanje zakona. Sve mora biti urađeno po zakonu i transparentno i nadam se uz poštovanje mjera za sprečavanje širenja virusa COVID-19.

Naglašavate transparentnosti…

IVANOVIĆ: Naravno. Povećanje transparentnosti rada Državne izborne komisije bio je moj prvi cilj nakon stupanja na dužnost predsjednika Komisije. Mislim da smo u tom dijelu postigli maksimum u realnim okolnostima. Sve o čemu se odlučuje, o čemu se raspravlja, maltene se istog trenutka postavlja na naš vebsajt i sav taj materijal je dostupan javnosti. Mislim da je to dobar parametar u ocjenjivanju rada DIK-a.

Dakle, bilo da su sjednice, kontakti, odluke, razgovori sa institucijama i organizacijama vezanim i zainteresovanim za izborni proces, sve se može naći na našoj internet stranici. Transparentnost se ne ogleda samo u tome, već i u dostupnosti informacija koje interesuju medije, o čemu se takođe veoma vodi računa. Mislim da je to vidljivo, svakom mediju se odgovara na pitanja bez odlaganja, naravno u realnim okvirima.

Što je bila Vaša motivacija da se kandidujete za predsjednika DIK-a?

IVANOVIĆ: U čitavoj mojoj profesionalnoj karijeri bavim se vladavinom prava i ljudskim pravima. To je moje opredjeljenje i to je bila moja motivacija da sekandidujem za obavljanje jednog izuzetno važnog i odgovornog posla u kojem upravo vladavina prava i poštovanje ljudskih prava dolazi do izražaja. Više puta sam kazao i ponoviću da se čak i politička moralnost ogleda u tome koliko su oni koji se bave javnim poslom spremni da poštuju vladavinu prava u jednoj zajednici i ljudska prava.

Vladavina prava i poštovanje ljudskih prava su esencijalna pitanja koja zaokupljaju pažnju i u državama stare demokratije. Moj zadatak je podizanje povjerenja i integriteta u Državnu izbornu komisiju, bez obzira na kritike kojima sam već izložen i ja i Komisija. Ali, to je sve regularno i očekivano. Ja sam siguran da će kompletan izborni proces proteći u skladu sa zakonom, da mi to možemo da obezbijedimo. Da u to nijesam uvjeren, ne bih se ni kandidovao za mjesto predsjednika DIK-a.

Kako sarađujete sa članovima tijela na čijem ste čelu?

IVANOVIĆ: Državna izborna komisija je kolegijalno tijelo i do sada smo odluke u najvećem broju slučajeva donosili jednoglasno. Tamo gdje smo donosili većinom glasova, imali smo takođe vrlo korektnu atmosferu u kojoj smo iznosili pravne argumente i ukrštali mišljenja. Članovi ovog tijela su visoki profesionalci i naš se rad zasniva isključivo na iznošenju i ukrštanju pravnih argumenata prilikom donošenja odluka.

Proteklih dana bili ste u fokusu pažnje javnosti zbog dijela preporuka… Reagovale su partije, nevladin sektor, građani.

IVANOVIĆ: Tačno je da su se pojavile dileme i osude zbog preporuka koje se odnose na glasanje lica koja imaju COVID-19, a glasaju mimo mjesta u kojem žive ili se liječe. Prozivali su nas da smo htjeli da suspendujemo izborne zakone, što je potpuno neutemeljeno. To tvrdim. Državnoj izbornoj komisiji nij e palo na pamet da bilo kakvim preporukama mijenja suštinu zakonskih odredbi. Ni U stav niti zakon ni u jednom trenutku nijesu bili ugroženi, odnosno nijesu bila ugrožena garantovana prava.

Ipak je stvorena dilema, a dio preporuka je korigovan.

IVANOVIĆ: To je tačno. Ali, da pojasnim. Počev od člana 85, 85a i 85b, potpuno je preciziran i jasan postupak izbornog dana u dijelu glasanja putem pisma. Zna se kako građanin ostvaruje to biračko pravo obavještavanjem biračkog odbora koji potom, po definisanoj proceduri, organizuje postupak glasanja, odnosno šalje predstavnike odbora kod lica koje putem pisma ostvaruje svoje biračko pravo. Mi smo tražili da se obezbijedi kompletna zaštita lica koja budu obavljala ovaj posao. Uz sprovođenje ovih mjera, zdravlje građana neće biti ugroženo ni u jednom trenutku tokom izbornog dana. Iz svih ovih razloga, kao što sam rekao u ogovoru na vaše prethodno pitanje, izuzetno je važno da u biračkim odborima budu edukovani ljudi.

I još nešto, nijesmo korigovali preporuke zbog pritiska na Komisiju, niti iz straha da smo eventualno pogriješili, jer nijedno ustavno i zakonsko pravo nije povrijeđeno. U DIK-u sjede predstavnici političkih partija u čiji sam integritet i znanje imao priliku da se uvjerim. Radimo u atmosferi, makar do danas, gdje se čuju samo pravni argumenti i traženje rješenja. Očekujem da će tako ostati do kraja.

Moći će da se glasa i uz stara identifikaciona dokumenta, odnosno lične karte kojima je istekao rok važenja.

IVANOVIĆ: Smatram da smo ovim stavom doprinijeli povećanju povjerenja u izborni proces. Stav je pravno utemeljen i kao takav ima dodatnu vrijednost, jer će omogućiti građanima koji nijesu uspjeli da izvade novu ličnu kartu ili pasoš da glasaju. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova učinilo vanredne napore da omogući dobijanje novih dokumenata licima kojima je istekao rok važenja, ipak je velik broj onih koji iz raznih razloga neće uspjeti da ih dobiju. Vjerujemo da ih zbog toga ne treba lišiti ostvarenja biračkog prava. Jasno je da smo postupili pravno utemeljeno i fer.

Da ne bude zabune, radi se o dokumentima kojima je istekao rok, ali koje prepozna aparat za identifikaciju?

IVANOVIĆ: I Naravno. Kada glasač dođe na biračko mjesto, identifikacioni dokument se provlači kroz aparat i na ekranu se pojavljuje fotografija lica koje glasa. Postoji mogućnost da on ne pokaže sliku, što se može dogoditi ukoliko su lična karta ili pasoš izdati 10 dana prije izbora. U tom slučaju je sasvim legitimno da se dozvoli biraču da glasa, jer će aparat prepoznati njegov matični broj. Dakle, nema nikakve mistifikacije, sve je regularno.

Da li je bilo riječi sa NKT i Institutom za javno zdravlje oko obezbjeđivanja zaštitne opreme za članove biračkih odbora? O kojim se količinama radi?

IVANOVIĆ: Naravno da smo razgovarali i dobili obećanje da će sve u roku biti obezbijeđeno. Radi se o ogromnim količinama. Dovoljno je reći da imamo 1.200 biračkih odbora, da u svakom sjede predstavnici političkih partija, da svi imaju zamjenike, da izbore prate posmatrači… Radiće se o hiljadama i desetinama hiljada stavki za sve ovo, ali imamo uvjeravanje da će to sve što je potrebno biti na vrijeme obezbijeđeno.

Nema mistifikacije oko izbornog dana

Kako će, po Vama, proteći izborni dan?

IVANOVIĆ: To me svi pitaju, vjerovatno zbog dešavanja na prethodnim izborima, kao i epidemije COVID-19. Odgovor je jednostavan na izborni dan će se organizovati sprovođenje glasanja i prebrojavanje glasova, nakon čega će Državna izborna komisija, u zakonskim okvirima, prezentovati rezultate izbora. Dakle, nema nikakve mistifikacije. Mi ne utičemo na volju birača, naše je da obezbijedimo maksimalno poštovanje zakona tokom izbornog procesa.

Predstavnici posmatračkih misija i NVO na sjednicama DIK-a

Kakva je saradnja sa članovima posmatračkih misija i predstavnicima NVO sektora?

IVANOVIĆ: I ovdje je sve propisano zakonom. DIK dobija zahtjeve za akreditaciju stranih posmatrača preko Ministarstva vanjskih poslova i sve zahtjeve završimo istog dana kad smo ih dobili. Predstavnici posmatračkih misija, kao i nevladinog sektora prisustvuju svim našim sjednicama i imaju mogućnost da čuju svaku riječ koju izgovorimo. Komunikacija je neposredna. Do sada smo imali više sastanaka sa predstavnicima OEBS-a, ODIHR-a… Imali smo sastanak i sa predstavnicima Venecijanske komisije. Sve je saopšteno otvoreno i u tom pravcu ćemo nastaviti rad.

Podsjetiću da smo od političkih partija, NVO sektora i stručne javnosti tražili da nam pismeno dostave konkretne predloge kako bi trebalo unaprijediti rad Državne izborne komisije.

Dnevne novine; cdm.me

Leave a Reply