Šehović: „Netačan podatak o broju zaposlenih u prosvjeti“

Šehović
foto: SD

U odgovoru premijeru Krivokapiću za tvrdnju na premijerskom satu reagovao je Damir Šehović: „Nije riječ o povećanom broju izvršilaca, već o zakonskoj proceduri po kojoj se od ukupno oko 14 hiljada zaposlenih u prosvjeti, oko 2500 lica koja su angažovana na određeno vrijeme, a kojima ugovor o radu svake godine ističe 30. juna, ponovo angažuju od septembra mjeseca kada počinje školska godina. Naravno, po proceduri koja je definisana Opštim zakonom o obrazovanju“, saopštio je Šehović.
Ostatak do broja koji je pomenut na sjednici Skupštine, ističe Šehović, dominantno se odnosi na zamjene onih lica koja su privremeno spriječena da obavljaju vaspitno-obrazovni rad, najčešće zbog bolovanja. Nastavni proces, kako je dodao, ne smije da trpi budući da je obrazovanje djelatnost od javnog interesa.

„Dakle, ne radi se povećanom broju izvršilaca nego o poštovanju zakona. A uvjeren sam da su direktori vaspitno-obrazovnih ustanova, koji su inačepo zakonu odgovorni za svako pojedinačno zaposlenje, prilikom prijema ovih lica ispoštovali Opsti zakon o obrazovanju. To u konačnom Uprava za inspekcijske poslove u svakom pojedinačnom slučaju uvidom u dokumentaciju može provjeriti“, zaključuje Šehović.

Leave a Reply