Profesoru Spaleviću međunarodno priznanje za razvoj visokog obrazovanja

foto: UCG

Komisija za ocjenu kvaliteta obrazovno vaspitnih ustanova na 16. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“, održanom u Novom Sadu, nagradila je profesora Velibora Spalevića diplomom sa posebnim priznanjem za razvoj visokog obrazovanja.

Na ovom međunarodnom sajmu svake godine se predstavlja oko 500 obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva, a namijenjen je svim studentima i srednjoškolcima koji traže „putokaze“ za istinski profesionalan put.

Na osnovu pregledanih i ocijenjenih kandidata 60 obrazovno-vaspitnih ustanova, a na osnovu ukupnih rezultata ocjenjivanja kvaliteta i Pravilnika o ocjenjivanju kvaliteta obrazovno vaspitnih ustanova, Komisija je nagradila prof. dr. Velibora Spalevića, vanrednog profesora na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu; doc. dr sa Studijskog programa za geografiju Univerziteta Crne Gore, diplomom sa posebnim priznanjem za razvoj visokog obrazovanja.

Centralna Komisija zasijedala je 23. marta 2021. godine, u sljedećem sastavu: prof. dr Radovan Pejanović, predsjednik Komisije, predsjedavajući Fonda za nauku Republike Srbije; prof. dr Marijana Dukić Mijatović, član, državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja; akademik prof. dr Volfgang Rorbah, član, Evropska akademija nauka i umjetnosti, Beč, Austrija; prof. dr Dragan Janjušić, Visoka poslovna tehnička škola, Doboj, Republika Srpska, BiH; prof. dr Branko Markoski, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; prof. dr Drago Cvijanović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Bijeljini, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji; doc. dr Zoran Čepić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; prof. dr Slavko Ivković, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd; mr Ivan Brkljač, UNDP, UN.

Profesor Velibor Spalević je u prethodnih nekoliko godina bio organizator i predsjedavajući nekoliko međunarodnih naučnih konferencija održanih u regionu i inostranstvu sa učešćem naučnika sa svih kontinenata; u uredničkom timu je nekoliko međunarodnih časopisa. Visoko citirani je istraživač koji je publikovao samostalno ili sa svojim naučnim timom iz Brazila, Italije, Japana, Marokoa, Irana, Holandije, Srbije i Slovačke veliki broj radova u međunarodnim časopisima (2019: 14 naučnih radova; 2020: 17 naučnih radova; a do sada u 2021. godini, 11 naučnih radova).

Svečanost uručivanja Velikog šampionskog pehara Univerzitetu Privredna akademija, Novi Sad; pehara i povelja Novosadskog sajma, te diplome sa posebnim priznanjem pojedincu planirna je za april 2021. godine u Novom Sadu, kada se steknu uslovi za organizovanje svečanosti, a vezano za poštovanje mjera suzbijanja od pandemije COVID-19.

izvor:rtcg

Leave a Reply