Opština Mojkovac raspisala međunarodni konkurs za Idejno rješenje arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja Brskovo

Maketa srednjovjekovnog Brskova

Opština Mojkovac – Služba predsjednika, glavni gradski arhitekta  raspisala je međunarodni konkurs za Idejno rješenje arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja u Brskovu ,Mojkovcu
Predmet idejnog rješenja je reinterpretacija starog rudarskog utvrđenja i naselja Brskovo uz primjenu poznatih arheoloških  nalazišta u Mojkovcu i pisanih podataka, na novoj lokaciji površine 35 864.5m² a uža lokacija na kojoj se može graditi je površine cca 13.41m² u zahvatu urbanističke  razrade PUP-a Mojkovac (“Sl.list CG” br. 19/11 i 9/14 i 36/19) za koje nije donešen plan nižeg reda.Lokacija je namjenjena za javne i društvene objekte, uže namjensko  opredeljenje sport ,rekreacija i turizam kao kompatibilna namjena

Konkurs je otvoren do petka, 05. aprila 2024. god. 

Istraživački radovi Centra za konzervaciju na arheološkom lokalitetu Brskovo

Opština će nakon donošenja odluke žirija  i predaje završnog izvještaja  objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.mojkovac.me
Konkursni žiri čine:
Sonja Simeunović-Vuković , dipl.inž.arh., predsjednik žirija
prof.dr Svetlana Perović dipl.inž.arh , stručni član žirija
prof.dr Nađa Kurtović-Folić dipl.inž.arh , stručni član žirija
Dr Vladan Zdravković dipl.inž.arh , stručni član žirija
Miloš Živanović,dipl arheolog, stručni član žirija
mr Novica Mitrović spec.arh, stručni član žirija
mr Marko Janketić dipl.istoričar,predstavnik opštine,član žirija
Biće nagrađena tri rada:
Prva nagrada   13.000,00 €
Druga nagrada    7.000,00 €
Treća nagrada    3.000,00 €
i otkupiće se dva rada za iznose od po   1.000,00 €
Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države,  pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacij
Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unapređenja konkursnog rješenja, stoji u konkursu koji je raspisala opština Mojkovac i koji možete pogledati na linku:
https://www.mojkovac.me/aktuelnosti/861-konkurs-za-idejno-rjesenje-arhitektonske-reinterpretacije-starog-utvrdenja-i-rudarskog-naselja-brskovo
Ostaci tvrđave na Gradini, Brskovo
Foto: Nikola Zindović

 ,,Predmet idejnog rješenja je reinterpretacija starog rudarskog utvrđenja i naselja Brskovo, uz primjenu poznatih arheoloških nalazišta u Mojkovcu i pisanih podataka, na novoj lokaciji površine 35.864 metra kvadratna, a uža lokacija na kojoj se može graditi je površine 13.041m2 u zahvatu urbanističke razrade PUP-a Mojkovac za koje nije donesen plan nižeg reda. Lokacija je namijenjena za javne i društvene objekte, uže namjensko opredjeljenje sport, rekreacija i turizam kao kompatibilna namjena. Taj lokalitet je od neprocjenjivog značaja za opštinu Mojkovac. Izgradnjom replike srednjovjekovnog Brskova i njegovom afirmacijom naš grad će postati prepoznatljiv kulturno-turistički centar i van granica Crne Gore – kazao je medijima ovim povodom mr Marko Janketić, predsjednik SO Mojkovac i istoričar.
Nesumnjivo da će Mojkovac izgradnjom ove replike starog Brskova biti interesantna kota zaljubljenicima u istoriju, turistima i avanturistima koji žele posjetiti i otkrivene arheološke ostatke na više lokacija podno Bjelasice,a pravi doživljaj imati kroz repliku Brskova.
Mr Marko Janketić, prilikom predstavljanja makete Brskova

Leave a Reply