Novi kilometri asfalta ka selima

Opština Mojkovac je danas potpisala ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i A.D. „Crnagoraput“ sa sjedištem u Podgorici o izvođenju radova na asfaltiranju 3,2 km putne infrastrukture u ruralnim područjima ove opštine.
Odobrena sredstva rezultat su kvalitetno pripremljenih aplikacija koje je Opština Mojkovac kandidovala na javni poziv Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) koji je finansiran od strane Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) i Vlade Crne Gore.
Na ovaj način Opština Mojkovac je i prošle godine obezbijedila 5km asfalta za seoska područja od ukupno 15 kilometara koliko je asfaltirano.


Leave a Reply