Nova Facebook pravila političkog oglašavanja i u Crnoj Gori

Facebook je najavio proširenje novih pravila koja se odnose na političke oglase u 32 zemlje svijeta, među kojima je i Crna Gora. Počevši od danas, svi politički oglasi u Crnoj Gori moraju proći autorizaciju oglašivača i moraju da sadrže informacije ko je platio oglas (“Paid for by” disclaimer).

Facebook je u junu 2019. godine učinio globalno dostupnim svoje alate za transparentnost oglasa, što je oglašivačima omogućilo da dobiju ovlašćenje za postavljanje političkih oglasa, da mogu postave informaciju ko je platio oglas (“Paid for by” disclaimer) i da unose svoje oglase u biblioteku oglasa (Ad Library) narednih 7 godina. Od danas, ovaj proces političkog oglašavanja postaje obavezan i u Crnoj Gori.

Koga se tiču nova pravila političkog oglašavanja?

Bilo ko kô oglašava političke oglase namijenjene građanima Crne Gore mora biti ovlašćen u ovoj zemlji kao oglašivač.

Ovo se odnosi na bilo koji oglas koji:

●     je kreiran od strane, u ime ili o bilo kom trenutnom ili nekadašnjem kandidatu za političku funkciju, političaru, političkoj partiji, odboru za političke aktivnosti ili nekome ko zagovara ishod političkih izbora; ili

●     se tiče bilo kakvih izbora, referenduma ili glasačkih inicijativa, uključujući „izađite na glasanje“ ili izborne informativne kampanje

Dobijanje ovlašćenja

Svako ko želi da se u Crnoj Gori oglašava na temu izbora ili politike uopšte, će morati da potvrdi svoj identitet ličnom kratom izdatom u Crnoj Gori i obezbijedi informaciju ko je odgovoran za neki oglas.

Za informaciju ko plaća oglasa (“Paid for by” disclaimer) oglašivač ima opciju da odabere sebe, stranicu koju vodi ili svoju organizaciju.

Nova pravila zahtijevaju da ako oglašivač odabere svoju organizaciju ili stranicu, neophodno je da obezbijedi dodatne informacije poput adrese, broja telefona, imejl adresu i veb-sajt adresu. Na ovaj način oglašivač postaje odgovoran za oglas koji postavi na Facebook-u i Instagramu.

Autorizacija može da potraje nekoliko dana, zato je potrebno da oglašivači proces dobijanja ovlašćenja za postavljanje političkih oglasa treba da počnu odmah kako bi izbjegli odlaganje oglašavanja koje treba da realizuju.

Ad Library I API

Ovlašćeni oglašivači imaće svoje oglase i informacije koje se koriste za potvrđivanje njihovog disclaimer-a smještene u Biblioteci oglasa (Ad Library) 7 godina. Tamo će bilo ko je zainteresovan moći da ima uvid u sve informacije koje se tiču oglasa ovlašćenih oglašivača – opseg pojavljivanja i potrošnje, kao i demografske informacije (starost, pol i lokacija) o osobama koje su vidjele oglas.

Kako bi zaštitio političke izbore širom svijeta, Facebook sarađuje se istraživačima, naučnicima i novinarima I pruža mogućnosti široj javnosti da Ad Library API  kako bi proučavali i analizirali političko oglašavanje. Dodatno, Facebook će uvesti Izvještaj iz biblioteke oglasa (Ad Library Report), koji će pružiti zbirni uvid u oglase o izborima i politici, kao što je ukupan broj oglasa i potrošnje u Biblioteci oglasa.

Izvještaj će takođe biti dostupan u obliku fajla za preuzimanje.

cdm.me

 

Leave a Reply