NASA projekt: Do Marsa za samo 39 dana

Foto: telegraph.co.uk

Kao partnera u ovom projektu NASA je odabrala teksašku kompaniju „Ad Astra Rocket Company“, koja treba da razvije pogon VASIMR (Variable SpecifioS Impylse Magnetoplasma Roceket)

Ovaj motor uz pomoć elektromagnetnih talasa jonizira i zagrijeva gorivo, gasove poput argona ili ksenona, i pretvara ih u plazmu koja se potom ubrzava pomoću magnetnih polja. Gas se prvo ubacuje u šuplji cilindar, u kome se pomoću antene „bombarduje“ elektromagnetnim talasima koji zatim iz atoma izbacuju elektrone pa nastaje hladna plazma, sastavljena od jona i slobodnih elektrona.

U drugoj fazi elektromagnet sabija joniziranu plazmu kao što dizne sabijaju gasove u klasičnim raketnim motorima.U delu motora poznatom kao IĆ plazma se zagrijava na milion stepeni Kelvina, što je 173 puta veća temperatura od one na površini Sunca, koja iznosi 5.778 Kelvina. Posljednji deo motora usmjerava elektrone i jone u pravcu suprotnom od kretanja rakete brzinom od oko 50.000 metara u sekundi!

Novi pogon se ne bi koristio za poletanje, odnosno za izlazak iz gravitacijskog „zagrljaja“ i atmosfere Zemlje, već za ubrzanje na međuplanetarnom putovanju.

„To je raketa drugačija od svih dosadašnjih raketa na plazmu““ objasnio je dr. Frenklin Čang-Dijaz, bivši astronaut na „šatlovima“ i direktor kompanije „Ad Astra“.

U područjima bližim Zemlji i Suncu nove misije moći će da koriste solarnu energiju, dok će se na putovanjima dalje od Sunca prema Marsu koristiti nešto moćniji pogon, najvjerovatnije nuklearni. U optimalnim uslovima zamišljena raketa mogla bi da do Marsa stigne za samo 39 dana. To bi značajno smanjilo stres i opasnosti putovanja (izloženost zračenju) ljudske posade.

NASA je sa kompanijom potpisala ugovor vrijedan deset miliona dolara koji predviđa konstrukciju prototipa motora koji bi mogao da radi punom snagom najmanje 100 sati. Djelovi motora već su prošli brojna testiranja, a prvo pokusno lansiranje očekuje se u 2016. godini.

Izvor: zanimljivostidana.com

Leave a Reply